Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samordningsgruppen

Representanterna i samordningsgruppen är utsedda från sin organisation och har ansvaret för att koordinera, följa upp, utveckla och fatta inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor mellan kommunerna och regionen.

Ordförandeskapet i samordningsgruppen och ordförandeskapet i den politiska samrådsgruppen omfattas av samma nämnd. Ordförandeskapet är roterande mellan de olika huvudmännen och löper över en period om ett år. Inom samordningsgruppen finns också en vice ordförande. Posten som vice ordförande innehas av den av huvudmännen som inte har ordförandeskapet. Det vill säga att när regionen har ordförandeskapet är det någon av kommunerna som besätter vice ordförandeposten och tvärt om.

Det är eftersträvansvärt att alla beslut i Samordningsgruppen sker i enighet. Om enighet inte uppnås i en fråga får den lyftas upp till Politiska samrådsgruppen. Sammankallande till Samordningsgruppens möten är processledare SAMLA och ordförande. Samordningsgruppen har möten tre - fyra gånger per termin samt vid behov.

Mötestider 2024

Fredag 19 januari klockan 8.30–12.00
Fredag 15 mars klockan 09.00–16.00, tillsammans med Politiska samrådsgruppen på eftermiddagen
Fredag 3 maj klockan 9.00–16.00, Planeringsdag

Fredag 23 augusti klockan 8.30–12.00
Fredag 27 september klockan 08.30–15.00, tillsammans med Politiska samrådsgruppen på eftermiddagen
Fredag 25 oktober klockan 9.00–16.00, Planeringsdag
Fredag 29 november
klockan 9.00–16.00, Heldag konferens Tema Barn och unga tillsammans med politiska samrådsgruppen 

Korta avstämningar under 2024
23 februari 8.00–08.30
5 april 8.00–08.30
4 juni 8.00–08.30
30 augusti 8.00–08.30
29 oktober 8.00–08.30
10 november 8.00–08.30
6 december 8.00–08.30

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2024-02-15 10:43