Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Socialmedicinsk mottagning

Socialmedicinsk mottagning är en integrerad mottagning som finns belägen i Alingsås respektive Lerum. Genom att utveckla samverkanslösningar där ett integrerat arbetssätt erbjuds kan vård och omsorg för vuxna med missbruksproblematik utvecklas och ge ett samlat utbud av olika typer av stöd och behandling. Patienten som söker själv eller blir hänvisad från andra aktörer kommer till en mottagning med samlad kompetens som erbjuder koordinerade insatser och behandling.

Under 2022 skrev Vårdsamverkan SAMLA en Överenskommelse med Lerum och Alingsås kommun att tillsammans driva mottagningarna. Till överenskommelsen finns en bilaga, Verksamhetsbeskrivning Socialmedicinsk mottagning. Det finns också en arbetsbeskrivning för teamets medarbetare och framtagna rutiner där syftet är patientsäkerheten ex. läkemedelsrutin på mottagning, rutin för samverkan av läkemedelshantering med externa aktörer samt rutin för provtagning på mottagning som också sker i samverkan med externa aktörer.

Mottagningen bemannas av socionom från socialförvaltningen och en sjuksköterska från primärvården. Medarbetarna har goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta med målgruppen och insatser enligt nationella riktlinjer och regionala medicinska riktlinjer inom området. Öppenpsykiatriska mottagningen i området finnas tillgänglig som konsult.

Samordningsgruppen i SAMLA har funktionen som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet kring psykisk hälsa och den fortsatta utvecklingen och uppföljningen av de socialmedicinska mottagningarna.

Kontaktuppgifter Socialmedicinsk mottagning Alingsås

Kontakta oss 
Socialmedicinsk mottagning
Nygatan 11
441 81 Alingsås
0322-61 72 04 
socialmedicinskmottagning@alingsas.se 

Telefontider
måndag - torsdag klockan 08.30–15.00 
fredagar klockan 08.30–12.00

Broschyr

Kontaktuppgifter Socialmedicinsk mottagning Lerum

Kontakta oss 
Socialmedicinsk mottagning 
Hedlunds backe 1A
443 38 Lerum 
0302-52 22 00 eller via växel
0302-52 10 00 
socialmedicin@lerum.se 

Telefontider
måndag - torsdag klockan 08.30–15.00
fredagar klockan 08.30–12.00 

Broschyr

Kontaktpersoner

Socionom på mottagningen i Alingsås
Hanna Lennartsson
hanna.lennartsson@alingsas.se 

Sjuksköterska på mottagningen i Alingsås
Ellinor Johansson
ellinor.i.johansson@vgregion.se 

Socionom på mottagningen i Lerum
Hanna Dubow
hanna.dubow@lerum.se 

Sjuksköterska på mottagningen i Lerum och samordnare 
Anna Nordgren
anna.nordgren@vgregion.se  

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2024-02-23 10:27