Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Socialmedicinsk mottagning

Socialmedicinsk mottagning är en verksamhet med integrerade insatser från socialtjänst, primärvård och psykiatrin. De socialmedicinska mottagningarna vänder sig till vuxna personer över 18 år.

Målgruppen är personer som missbrukar alkohol, narkotika, beroendeframkallande medel, läkemedel och hasardspel som är i behov av både kommunens och regionens resurser samtidigt. 

Utvecklingsgrupp psykisk hälsa och missbruk vuxna som arbetar på uppdrag av samordningsgruppen i SAMLA har funktionen som styrgrupp för det lokala samverkansarbetet kring psykisk hälsa och utvecklingen av socialmedicinska mottagningar.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har i januari 2020 tecknar samverkansavtal med Alingsås kommun. Den Socialmedicinska mottagningen i Alingsås har nu startat och kommer initialt vara öppen tre halvdagar i veckan i en lokal på Norrlandsgatan 3 Alingsås. Verksamheten ska följa de mål- och inriktningsdokument som antagits av parterna samt de övergripande riktlinjer som gäller för respektive hälso- och sjukvård och primärkommunal verksamhet. Verksamheten ska arbeta enligt intentionerna i hälso- och sjukvårdsavtalet samt dess underavtal.

Minnesanteckningar

Titel

Kontaktperson Alingsås

Samordnare på mottagningen i Alingsås
Anna-Karin Boja
anna-karin.boja@alingsas.se   

Samordnare på mottagningen i Lerum
Emma Bittone
emma.bittone@lerum.se 

Mötestider 2021

Se Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa och missbruk, styrgruppen har möte timman innan deras möte.


Senast uppdaterad: 2018-04-04 13:22