Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Representanter i utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga

 

Sven Ernstsson
Ordförande
Sektorschef, BUP
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
0700-20 77 14
sven.ernstsson@vgregion.se

 
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
0303-37 97 00
info.vckusten@ptj.se

Agneta Lindkvist
Områdeschef/Verksamhetschef
Ungdomsmottagningar
072-454 11 58
agneta.lindkvist@vgregion.se

Ann Sundström
Verksamhetschef
Närhälsan Stenungsund
0725-19 68 04
ann.sundstrom@vgregion.se

Anna Orvefors
Enhetschef
Resurscentrum
Tjörns kommun
0303-24 13 21
anna.orvefors@tjorn.se

Anette Karlsson
Enhetschef
Centrala Barn- och Elevhälsan
Stenungsundskommun
0303-73 25 55, 0732-30 49 28
anette.karlsson@stenungsund.se

AnnikaHalldin
Klinikchef
Folktandvården
010-441 88 66, 0722-01 9370
annika.g.halldin@vgregion.se

Catharina Bengtsson
Verksamhetschef 
Grundskolan åk 7-9 och Stödenheten 
Kungälvs kommun 
0303-23 83 35, 0709-10 85 47
catharina.bengtsson@skola.kungalv.se

Elisabeth Tullhage
Enhetschef
Psykologenheten Mödra och barnhälsovård
0761-38 04 23
elisabeth.tullhage@vgregion.se

Gustav Leandersson
Barn och elevhälsochef
Centrala elevhälsan
Ale kommun
0303-70 37 02, 0766-11 80 49
gustav.leandersson@ale.se

Jenny Ahto
Brukarrepresentant NSPHiG
Telefon:
jenny@nsphig.se

Johanna Forsell Ray
Enhetschef 
Barn och Ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)
Kungälv
0303– 24 13 25
johanna.forsell.ray@vgregion.se

Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Kungälvs kommun
0303-23 91 33
monica.fundin@kungalv.se

Pia Nilsson
Enhetschef
Barn och ungdomsmedicin (BUM)
Närhälsan
010-473 45 00 , 0700-82 40 30
pia.c.nilsson@vgregion.se

Robert Rydquist
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Stenungsunds kommun
Telefon:
robert.rydquist@stenungsund.se

Susanna Löfqvist Hjelm
Enhetschef, Habilitering & Hälsa
Barn och ungdom
0700-87 89 35
susanna.lofqvist.hjelm@vgregion.se

Taija Holmberg
Verksamhetschef
Funktionsstöd
Ale kommun
0303-70 31 28
Taija.tuomilehto-holmberg@ale.se

 

Senast uppdaterad: 2021-03-15 07:55