Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Representanter i utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga/Västbus

Agneta Hamilton
Ordförande
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303-37 97 00
E-post: info.vckusten@ptj.se

 
Ann Sundström
Verksamhetschef
Närhälsan Stenungsund
Telefon: 0725-19 68 04
E-post: ann.sundstrom@vgregion.se

Anna Orvefors
Verksamhetschef
Elevhälsan
Tjörns kommun
Telefon: 0303-24 13 21
E-post: anna.orvefors@tjorn.se

Ann-Cathrine Bjersing
Tf. enhetschef 
Barn- och ungdomspsykiatriska mott. (BUP)
Steungsund/Tjörn
Telefon: 0303-24 11 61
E-post: ann-cathrine.bjersing@vgregion.se
Andreas Witt
Verksamhetschef
Funktionshinder, LSS
Ale kommun
Telefon: 0303-33 01 28
E-post: andreas.witt@ale.se
   
Anette Karlsson
Enhetschef
Centrala Barn- och Elevhälsan
Stenungsundskommun
Telefon: 0303-73 25 55, 0732-30 49 28
E-post: anette.karlsson@stenungsund.se

Annika Halldin
Klinikchef
Folktandvården
Telefon: 010-441 88 66, 0722-01 93 70
E-post: annika.g.halldin@vgregion.se

   

Dennis Reinhold
Sektorchef
Sektor Bildning och lärande
Kungälvs kommun
Telefon:
E-post: dennis.reinhold@kungalv.se

Elisabeth Tullhage
Enhetschef
Psykologenheten Mödra och barnhälsovård
Telefon: 0761-38 04 23
E-post: elisabeth.tullhage@vgregion.se

Ingela Wessbo
Områdes och verksamhetschef
Ungdomsmottagingarna
Västra och södra Västra Götanland
Telefon:  0702-07 97 65
E-post: ingela.wessbo@vgregion.se

Irene Blomqvist
Verksamhetschef
Sektor Arbete, trygghet och omsorg
Ale kommun
Telefon:  0303-37 11 11
E-post: irene.blomqvist@ale.se

Jenny Ahto
Brukarrepresentant
NSPHiG
Telefon:
E-post: jenny@nsphig.se

Juan Navas Garcia
Avdelningschef
Individ- och familjeavdelningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 10 860707-80 82 25 E-post: juan.navas.garcia@tjorn.se

Katarina Andersson 
Verksamhetschef
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-98 450
E-post:katarina.s.andersson@vgregion.se   
Monica Fundin
Verksamhetschef
Myndighetsutövning
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 91 33
E-post: monica.fundin@kungalv.se
  
Robert Rydquist
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Stenungsunds kommun
Telefon:
E-post: robert.rydquist@stenungsund.se
Susanna Löfqvist Hjelm
Enhetschef, Habilitering & Hälsa
Barn och ungdom
Telefon: 0700-87 89 35
E-post: susanna.lofqvist.hjelm@vgregion.se
   
Sven Ernstsson
Sektorschef, BUP
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0700-20 77 14
E-post: sven.ernstsson@vgregion.se
Tomas Andersson
Områdeschef
Barn och ungdomsmedicin (BUM)
Närhälsan
Telefon: 0700 - 82 56 02
E-post: tomas.l.andersson@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-07-02 16:07