Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Representanter i utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - barn och unga

Anna Orvefors
Ordförande
Enhetschef
Resurscentrum
Tjörns kommun
0303-24 13 21
anna.orvefors@tjorn.se

 
Agneta Lindkvist
Områdeschef/Verksamhetschef
Ungdomsmottagningar
072-454 11 58
agneta.lindkvist@vgregion.se

Ann Sundström
Verksamhetschef
Närhälsan Stenungsund
0725-19 68 04
ann.sundstrom@vgregion.se

Anette Karlsson
Enhetschef
Centrala Barn- och Elevhälsan
Stenungsundskommun
0303-73 25 55, 0732-30 49 28
anette.karlsson@stenungsund.se

Anna-Karin Rejdemark
Enhetschef
Habilitering & Hälsa, Barn och ungdom  
0303-24 15 04
anna-karin.rejdemark@vgregion.se

Annelie Svantesson
Tf. verksamhetschef
Myndighetsutövning
Kungälvs kommun
Telefon:
annelie.svantesson@kungalv.se

Clarie Engström
Avdelningschef
Individ och familjeomsorgen (IFO)
Tjörns kommun
0304-401492, 0732-304624
clarie.engstrom@tjorn.se

Gustav Leandersson
Barn och elevhälsochef
Centrala elevhälsan
Ale kommun
0303-70 37 02, 0766-11 80 49
gustav.leandersson@ale.se

Irene Blomqvist
V
erksamhetschef
Sektor Arbete, trygghet och omsorg
Ale kommun
0303-37 11 11
irene.blomqvist@ale.se 

Jennie Engström
Klinikchef
Folktandvården
Ytterby
010-441 93 70
jennie.engstrom@vgregion.se

Jenny Ahto
Brukarrepresentant NSPHiG
Telefon:
jenny@nsphvastragotaland.se

Johanna Forsell Ray
Enhetschef 
Barn och Ungdomspsykiatrisk mottagning 
Kungälv
0303-24 13 25
johanna.forsell.ray@vgregion.se

Johanna Jaring
Brukarrepresentant
NSPH
0730-65 42 00
johanna@nsphvastragotaland.se

Lina Olofsson
Områdeschef
Barn och ungdomsmottagningen (BUM)
0705-72 90 56
lina.m.olofsson@vgregion.se

Linda Bjälkenborn
Enhetschef
Stödenheten
Kungälvs kommun
Telefon
linda.bjalkenborn@skola.kungalv.se

Mikael Spetz
Medicinskt ansvarig
Älvängens läkarhus & Rehab
Tel:
mikael.spetz@alvangenslakarhus.se

Sven Ernstsson
Sektorschef, BUP
Psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
0700-20 77 14
sven.ernstsson@vgregion.se

Taija Holmberg
Verksamhetschef
Funktionsstöd
Ale kommun
0303-70 31 28
Taija.tuomilehto-holmberg@ale.se

Tove Mauritzson
Enhetschef
Psykologmott. föräldraskap och små barn
0703-16 66 75
tove.mauritzson@vgregion.se

Ulf Tolf
Verksamhetschef 
Individ och familjeomsorg
Stenungsunds Kommun
0303-73 29 82
ulf.tolf@stenungsund.se

 


Senast uppdaterad: 2024-01-03 14:31