Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Spridningskonferens och dialog 26 oktober 2023

Barn och unga placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn.

Den 26:e oktober 2023 arrangerades en konferens med syfte att stärka dessa barns rättigheter, med fokus på hälsa och samverkan. På konferensen föreläste forskare om forskningsläget kring hälsan hos barn och unga som är placerade i samhällsvård och barnrättsorganisationen Maskrosbarn förmedlade barnens perspektiv utifrån sina möten med ungdomar. På konferensen beskrevs även vad som styr arbetet när det gäller samverkan och hälsa för barn och unga placerade i samhällsvård. Flera verktyg som kan stötta i dessa uppdrag presenterades, liksom ett gott exempel på välfungerande samverkan gällande hälsoundersökningar.

Konferensen riktade sig till dig som möter barn och unga upp till 21 år som är placerade i samhällsvård: Representanter från civilsamhället, medarbetare, chefer och förtroendevalda inom kommun och region samt hem för vård och boende och SiS.

Förhoppningen är att denna inspelning nu kan användas som stöd och inspiration till fortsatt arbete på hemmaplan för att säkra barns och ungas rättigheter!

Konferensen arrangerades i samverkan mellan de delregionala vårdsamverkansområdena Kommun och sjukvård - samverkan i Göteborgsområdet, SIMBA och SAMLA samt Göteborgsregionens kommunalförbund.

Konferensen i sju avsnitt

Här kan du ta del av hela konferensen uppdelat i sju avsnitt. I slutet av föredragen fick konferensdeltagare möjlighet att ställa frågor till talaren, vilken du också kan ta del av i inspelningarna. Till varje avsnitt finns också bildspel publicerade där du även finner klickbara länkar och kontaktuppgifter.

Avsnitt 1: Inledning

Inledning och presentation av dagens konferens med agenda och innehåll av Temagrupp barn och ungas ordförande Alex Hirschi och moderator Frida Palm

Konferens 2023-10-26 om barn och unga placerade i samhällsvård

Avsnitt 2: Liv Hallgren, Maskrosbarn

Presentation av barnrättsorganisationen Maskrosbarns stödverksamhet, och de ungdomar placerade i samhällsvård som de möter. Liv Hallberg berättar om ungdomars egna upplevelser av sin situation och sitt mående.

Barns och ungas perspektiv på sin hälsa_Delaktighet enligt Barnkonventionen_Maskrosbarn Liv Hallgren

Avsnitt 3: Vetenskapligt perspektiv, Godfried van Agthoven

Barnläkare och forskare Godfried van Agthoven ger oss ett historiskt, barnrättsligt och vetenskapligt perspektiv på barnens hälsa, och presenterar dagsaktuell och pågående forskning. Barn placerade i samhällsvård har extra behov, fokus på hälsoundersökningar och jämlik och rättvis vård.

Vetenskapligt perspektiv på hälsoundersökningar av barn placerade i samhällsvård_Godfried van Agthoven

Avsnitt 4: Vad styr vårt arbete? Mikael Mattsson Flink, SKR + Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götalands län, Anna Simonsson

Presentation av regelverk och nationella uppdrag om framförallt hälsoundersökning för barn och unga placerade i samhällsvård från SKR – Sveriges kommuner och regioner. Därpå följer en presentation av överenskommelsen om samverkan för barn och ungas hälsa som styr oss i Västra Götalands läns alla 49 kommuner och den regionfinansierade hälso- och sjukvården.

Vad styr vårt arbete nationellt_Mikael Mattsson Flink

Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götalands län_Anna Simonsson

Avsnitt 5: Verktyg för uppdragen

Presentation av Socialstyrelsens nya stödmaterial HälsoSAMS som finns i tre versioner; till socialtjänsten, till hälso- och sjukvården och till tandvården. Presentation också av Regional medicinsk riktlinje (RMR) om hälsoundersökning av psykisk och fysisk hälsa med helt ny film, samt föredragning från tandvården om RMR oral hälsoundersökning som inom kort kommer att beslutas. Sist presenteras det samordningsverktyg som regelbundet ska användas vid placeringar: SIP, samordnad individuell planering.

Verktyg för uppdragen_HälsoSams_RMR Hälsoundersökning FysPsyk_RMR Hälsoundersökning Oral_SIP

Avsnitt 6: Hälsoundersökningar i praktiken och i samverkan, Kristina Ullvan

Ta del av ett gott exempel på samverkan mellan kommun och region när det handlar om hälsoundersökningar av barn och unga placerade i samhällsvård. Föredragning från socialtjänsten i Alingsås kommun. Vad kan vi lära av goda exempel?

Hälsoundersökningar i praktiken och i samverkan

Avsnitt 7: Konferensavslutning

Kort info från arrangörerna från delregional vårdsamverkan och kommunalförbund: våra uppdrag och kontaktuppgifter på våra hemsidor.
Avslutning och reflektioner från dagens konferens från Alex Hirschi, ordförande Temagrupp barn och unga. Stort tack till alla!

Information från arrangörer och konferensavslutning


Senast uppdaterad: 2023-12-07 11:55