Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsinsats om Händelseanalys 18/3 & 17/5

Välkomna till en digital workshop som kommer beskriva grunderna i arbetet med Händelseanalys i vår. Datum: 8 mars och 17 maj.

Om utbildningen

Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan. Även allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och vid verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anmälas, så kallad lex Sarah-anmälan. Händelseanalyser kan vara en del av utredningen vid lex Maria- och lex Sarah-ärenden.

En grundförutsättning för hög patientsäkerhet är att vårdgivarna tar ansvar för kvaliteten och säkerheten på ett systematiskt sätt. Inom SIMBA ska vi i enlighet med den regionala handlingsplanen för suicidprevention genomföra händelseanalyser i samverkan när någon person som har insatser både från regionen och kommunen begår suicid.

Syfte

Utbildningens syfte är:

  • Att informera om regelverk kring samt vad Händelseanalys är, när det används och vilka delar som innefattas.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är chefer som behöver information om regelverk samt medarbetare inom kommun och primärvård som kan tänkas ingå i team som genomför händelseanalyser.

Tid och plats

Utbildningen ges digitalt via Teams:
8 mars klockan 13.00–16.00 (fysiskt Mölndal)
17 maj klockan 13.00–16.00 (digitalt)
Samma information ges vid båda tillfällena.

Program

Genomgång av:

  • Lagar och föreskrifter som reglerar utredning av vårdskadehändelser
  • Patientsäkerhetssystem och händelseanalysmetod
  • Det nationella IT-stödet för händelseanalyser (Nitha)
  • Hur suicid utreds inom vården

Om du vill veta hur en händelseanalys kan se ut innan du deltar i utbildningen kan du själv gå in i den s k Nitha kunskapsbank och titta (ingen inloggning krävs).

Thomas Brezicka, chefsläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset håller i utbildningen.

Anmälan

Anmäl dig via regionkalendern
Orienterande utbildning i Händelseanalys - Regionkalendern (vgregion.se)
Max 50 pers./tillfälle.

Vid frågor kontakta:
Carina Westerelve Processledare SIMBA, se kontaktuppgifter nedan.

Välkommen!

Carina Vesterelve Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-02-06 17:38