Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

19 okt & 11 nov 2021: Händelseanalys och MedControl - utbildning

tomma pratbubblor i olika färger

Psykiatrin erbjuder nu en digital workshop som beskriver grunderna i Händelseanalys och MedControl, för chefer och verksamhetsutvecklare inom kommun och primärvård inom SIMBA-området. Utbildningen är ett led i det suicidpreventiva arbetet och ges vid två tillfällen, 19 oktober och 11 november 2021.

Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan. Även allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och vid verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anmälas, så kallad lex Sarah-anmälan.

Händelseanalyser kan vara en del av utredningen vid lex Maria- och lex Sarah-ärenden. En grundförutsättning för hög patientsäkerhet är att vårdgivarna tar ansvar för kvaliteten och säkerheten på ett systematiskt sätt.

Inom SIMBA ska vi enlighet med den regionala handlingsplanen för suicidprevention genomföra händelseanalyser i samverkan när någon person som har insatser både från regionen och kommunen begår suicid.

Syfte

  • Att informera om vad Händelseanalys är, när det används och vilka delar som innefattas.
  • Att underlätta att verksamheter kan komma igång med avvikelser i MedControl
  • Att kunna samverka effektivt kring avvikelser

Tid och plats

Utbildningen ges digitalt via Teams. Samma information ges vid båda tillfällena.

  • 19 oktober kl 8:30-10:30
  • 11 november kl.13:00-15:00

Anmälan & frågor

Anmäl dig via e-post senast 2021-09-30 till carina.vesterelve@vgregion.se. Digital möteslänk skickas då  till dig. Max 50 pers./tillfälle.

Vid frågor om utbildningen kontakta:
Nicolas Fälth, Verksamhetsutvecklare Psykiatri
0722-071909
nicolas.falth@vgregion.se 

Program

08:30 / 13:00
Om Händelseanalys – När initieras en händelseanalys och vad innehåller den? Så här arbetar psykiatrin med dem. 
Nicolas Fälth, verksamhetsutvecklare psykiatrin

09:15 / 13:45
Paus

09:25 / 13:55
Om MedControl - Hur fungerar avvikelsehanteringen och hur sker samverkan i plattformen. 
Elisabeth Håkansson, verksamhetsassistent psykiatrin

10:10 / 14:40
Diskussion

10:30 / 15:00
Avslutning

Välkommen!

Carina Vesterelve Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-09-18 09:36