Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

19 okt & 11 nov: Händelseanalys och MedControl - utbildning

tomma pratbubblor i olika färger

Psykiatrin erbjuder nu en digital workshop som beskriver grunderna i Händelseanalys och MedControl, för chefer och verksamhetsutvecklare inom kommun och primärvård inom SIMBA-området. Utbildningen är ett led i det suicidpreventiva arbetet och ges vid två tillfällen, 19 oktober och 11 november 2021.

Inbjudan till utbildning om händelseanalys och MedControl 19 okt & 11 nov (samma info som nedan, i pdf-format)

Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan. Även allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och vid verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anmälas, så kallad lex Sarah-anmälan.

Händelseanalyser kan vara en del av utredningen vid lex Maria- och lex Sarah-ärenden. En grundförutsättning för hög patientsäkerhet är att vårdgivarna tar ansvar för kvaliteten och säkerheten på ett systematiskt sätt.

Inom SIMBA ska vi enlighet med den regionala handlingsplanen för suicidprevention genomföra händelseanalyser i samverkan när någon person som har insatser både från regionen och kommunen begår suicid.

Syfte

  • Att informera om vad Händelseanalys är, när det används och vilka delar som innefattas.
  • Att underlätta att verksamheter kan komma igång med avvikelser i MedControl
  • Att kunna samverka effektivt kring avvikelser

Tid och plats

Utbildningen ges digitalt via Teams. Samma information ges vid båda tillfällena.

  • 19 oktober kl 8:30-10:30
  • 11 november kl.13:00-15:00

Anmälan & frågor

Anmäl dig via e-post senast 2021-09-30 till carina.vesterelve@vgregion.se. Digital möteslänk skickas då  till dig. Max 50 pers./tillfälle.

Vid frågor om utbildningen kontakta:
Nicolas Fälth, Verksamhetsutvecklare Psykiatri
0722-071909
nicolas.falth@vgregion.se 

Program

08:30 / 13:00
Om Händelseanalys – När initieras en händelseanalys och vad innehåller den? Så här arbetar psykiatrin med dem. 
Nicolas Fälth, verksamhetsutvecklare psykiatrin

09:15 / 13:45
Paus

09:25 / 13:55
Om MedControl - Hur fungerar avvikelsehanteringen och hur sker samverkan i plattformen. 
Elisabeth Håkansson, verksamhetsassistent psykiatrin

10:10 / 14:40
Diskussion

10:30 / 15:00
Avslutning

Välkommen!

Carina Vesterelve

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-09-07 17:12