Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

24 september 2021: Introduktion för samarbete om insatser från psykiatri och socialtjänst för vuxna med psykiatriska behov

Lila blommor - strandtrift

Kännedom om varandras verksamheter, om det gemensamma uppdraget, lagar och samverkansformer är en förutsättning för att samarbetet för och med vuxna med psykiatriska behov skall fungera. SIMBA bjöd därför in till gemensam introduktion den 24 september på förmiddagen.

Inbjudan

Socialtjänsten och Psykiatriska kliniken inom SIMBA-området (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn) bjuder in till en digital introduktion om samarbete för och med vuxna individer med psykiska funktionshinder.

Introduktionen fokuserar på vårt gemensamma uppdrag att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till ett så självständigt liv som möjligt. Dessa personer behöver ofta insatser från flera håll och en fungerande samverkan mellan alla berörda är en förutsättning.

Introduktionen vänder sig till medarbetare som anställts de senaste åren och som arbetar med målgruppen.

Tid och plats

24 september kl 08.30–12.00

Digitalt via Teams

Innehåll

Denna dag skall ge kännedom om varandras verksamheter, om det gemensamma uppdraget, lagar och samverkansformer som är en bas för gemensamt arbete med brukaren.

  • Samarbete kring insatser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning
  • Vem gör vad och hur organiseras arbetet i vårt område?
  • Vilka lagar och riktlinjer styr vad som skall göras och vem som gör vad?
  • Brukarens behov av inflytande över beslut och åtgärder
  • Verktyg och arbetssätt för samverkan.

Föreläsare

  • Greger Hjelm, Kungälvs kommun
  • Dag Andersson, Psykiatriska kliniken Kungälvs, Sjukhusen i Väster
  • Jenny Ahto, NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg)

Anmälan

Senast onsdag 1 sept till greger.hjelm@kungalv.se 

På anmälan skall namn, mailadress, befattning och enhet anges.

De som anmält sig får en Teamsinbjudan ca en vecka i förväg.

Vi rekommenderar att man sitter ostört vid egen dator, för att kunna delta.

Frågor


Senast uppdaterad: 2023-09-18 09:31