Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

25 maj: Utbildning i skörhet enligt clinical frailty scale (CFS)

Välkommen till nytt digitalt utbildningstillfälle i Skörhet samt skattning enligt clinical frailty scale (CFS).

Om utbildningen

Skörhetsbegreppet är viktigt för att förstå den äldre patientens behov. I takt med att befolkningen åldras blir behovet av att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten alltmer angeläget.

En italiensk studie över hemmaboende mycket gamla individer visade att långtidsöverlevnad var starkt kopplad till fysisk funktionsförmåga, men betydligt svagare till multisjuklighet. Internationellt, bland annat från WHO, har man därför i stället lyft fram begreppet »frailty« (översatt till »skörhet« på svenska) för att fånga den äldre individens svårigheter att klara sin vardag. WHO betonar då tillstånd som ökad sårbarhet, nedsatt förmåga att klara stressituationer och nedsatta kroppsfunktioner. Begreppen multisjuklighet och skörhet överlappar varandra, men kan inte ersätta varandra. Eftersom skörhet är ett dynamiskt tillstånd som delvis går att förebygga och behandla är det av stor betydelse att tillståndet medvetandegörs och förtydligas.

Skörhet är ett tillstånd av accelererat biologiskt åldrande där kroppen successivt förlorar förmågan att anpassa sig till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar och CFS är en skala i 9 steg som möjliggör gradering av skörhet/funktionsnedsättning (källa: F3HE.pdf (lakartidningen.se)).

Syfte

Utbildningens syfte är att ge fördjupad kunskap i skörhet samt skattning enligt CFS.

Målgrupper

  • Äldresköterskor och hemsjukvårdsläkare på VC
  • Legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård
  • Legitimerad rehab-personal samt läkare och sjuksköterskor inom geriatriken på Kungälvs sjukhus

Tid och plats

Utbildningen ges digitalt via Teams:
Vecka 21, 25 maj
klockan 13.30–15.30

Program/Innehåll

Genomgång av:

  • Aspekter kring åldrande och skörhet
  • CFS och hur man använder CFS på Geriatriken på Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Patientfall som övning i att skatta med CFS

Anmälan

Anmälan senast den 11 maj till: carina.vesterelve@vgregion.se 

Vi förbehåller oss att ställa in utbildningstillfället vid färre anmälningar än fem personer.

Välkommen!

Carina Vesterelve Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-04-06 16:51