Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Workshops om händelseanalys 2022

Under våren 2022 genomförs digitala workshops som kommer beskriva grunderna i arbetet med Händelseanalys.

Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), en så kallad lex Maria-anmälan. Även allvarliga missförhållanden inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse och vid verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska anmälas, så kallad lex Sarah-anmälan. Händelseanalyser kan vara en del av utredningen vid lex Maria-och lex Sarah-ärenden. En grundförutsättning för hög patientsäkerhet är att vårdgivarna tar ansvar för kvaliteten och säkerheten på ett systematiskt sätt. Inom SIMBA ska vi i enlighet med den regionala handlingsplanen för suicidprevention genomföra händelseanalyser i samverkan när någon person som har insatser både från regionen och kommunen begår suicid.

Utbildningens syfte är att informera om regelverk kring samt vad Händelseanalys är, när det används och vilka delar som innefattas.

Målgrupp är chefer samt medarbetare som arbetar med händelseanalys.

Genomförs digitalt kl 13-16, den 2/3, 23/3, 20/4, 11/5.


Senast uppdaterad: 2023-09-18 10:15