Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

2024-05-16: Instruktörsträff för arbetet med Skörhet samt skattning enligt CFS

Välkomna till en instruktörsträff för arbetet med skörhet hos äldre samt skattning enligt CFS.

Om träffen

Skörhetsbegreppet är viktigt för att förstå den äldre patientens behov. I takt med att befolkningen åldras blir behovet av att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten alltmer angeläget.

Internationellt, bland annat från WHO, har man lyft fram begreppet »frailty« (översatt till »skörhet« på svenska för att fånga den äldre individens svårigheter att klara sin vardag. WHO betonar då tillstånd som ökad sårbarhet, nedsatt förmåga att klara stressituationer och nedsatta kroppsfunktioner. Begreppen multisjuklighet och skörhet överlappar varandra, men kan inte ersätta varandra. Eftersom skörhet är ett dynamiskt tillstånd som delvis går att förebygga och behandla är det av stor betydelse att tillståndet medvetandegörs och förtydligas.

Skörhet är ett tillstånd av accelererat biologiskt åldrande där kroppen successivt förlorar förmågan att anpassa sig till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar och CFS är en skala i 9 steg som möjliggör gradering av skörhet/funktionsnedsättning. (Källa: F3HE.pdf (lakartidningen.se) )

Målgrupper

Personer utsedda av verksamheten att vara instruktörer.

Förkrav

För deltagande krävs att man kommit i gång med skattning enligt CFS.

Tid och plats

Datum och tid: Den 16 maj klockan 13:30–15:30
Plats: Stora salen, Kvarnkullen, Kvarngatan 8, 442 35 Kungälv

Program/Innehåll

  • Samverkan i SIMBA-området kring skörhets hos äldre samt skattning enligt CFS-skalan
  • Kort genomgång/repetition av skörhetsbegreppet och CFS-skalan
  • Övningar
  • Allmän diskussion om fall och tips för skattning
  • Instruktörernas uppdrag

Inför mötet behöver ni haft dialog inom era verksamheter hur ni ska arbeta utifrån den beslutade rutinen.

Instruktörernas uppdrag är att följa upp att den beslutade rutinen implementeras samt följs och uppmärksamma ledningen om detta inte görs. Därtill att utbilda nyanställd personal i rutin och skattning enligt CFS-skalan och vid behov genomföra repetitionsutbildningar.

Anmälan

Anmälan sker via e-post senast 1 maj till: carina.vesterelve@vgregion.se 

Välkommen!

Carina Vesterelve Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-05-30 09:30