Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

September 2022: Välkommen till en digital utbildning i skörhet samt skattning enligt clinical frailty scale (CFS)

Under september månad genomförs flera digitala utbildningstillfällen i Skörhet samt skattning enligt clinical frailty scale (CFS).

Skörhetsbegreppet är viktigt för att förstå den äldre patientens behov. I takt med att befolkningen åldras blir behovet av att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten alltmer angeläget.

En italiensk studie över hemmaboende mycket gamla individer visade att långtidsöverlevnad var starkt kopplad till fysisk funktionsförmåga, men betydligt svagare till multisjuklighet. Internationellt, bland annat från WHO, har man därför i stället lyft fram begreppet »frailty« (översatt till »skörhet« på svenska för att fånga den äldre individens svårigheter att klara sin vardag. WHO betonar då tillstånd som ökad sårbarhet, nedsatt förmåga att klara stressituationer och nedsatta kroppsfunktioner. Begreppen multisjuklighet och skörhet överlappar varandra, men kan inte ersätta varandra. Eftersom skörhet är ett dynamiskt tillstånd som delvis går att förebygga och behandla är det av stor betydelse att tillståndet medvetandegörs och förtydligas. Källa: F3HE.pdf (lakartidningen.se)

Skörhet är ett tillstånd av accelererat biologiskt åldrande där kroppen successivt förlorar förmågan att anpassa sig till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar och CFS är en skala i 9 steg som möjliggör gradering av skörhet/funktionsnedsättning. 

Syfte och innehåll

Utbildningens syfte är att ge fördjupad kunskap i skörhet samt skattning enligt CFS.

Utbildningens program innehåller:

 • Aspekter kring åldrande och skörhet
 • CFS och hur man använder CFS på Geriatriken på Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Patientfall som övning i att skatta med CFS

Målgrupp

 • Äldresköterskor och hemsjukvårdsläkare på VC
 • Legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård
 • Legitimerad rehab.personal samt läkare och sjuksköterskor inom geriatriken på Kungälvs sjukhus

Tid och plats

Utbildningen genomförs digitalt via Teams. Samma utbildning ges vid samtliga tillfällena. Personal vid Kungälvs sjukhus ansluter till de utbildningspass de finner lämpligt.

Vecka 36

 • 6 september klockan 13:30-15:30 (Ale)
 • 7 september klockan 13:30-15:30 (Kungälv)
 • 8 september klockan 13:30-15:30 (Tjörn)

Vecka 37

 • 13 september klockan 13:30-16:30 (Kungälv)
 • 14 september klockan 10:00-12:00 (Kungälv)
 • 14 september klockan 13:30-15:30 (Stenungsund)

Vecka 38

 • 20 september klockan 13:30-15:30 (Stenungsund)
 • 21 september klockan 13:30-15:30 (Ale)
 • 22 september klockan 13:30-15:30 (Tjörn)

Anmälan

Anmäl dig senast tre veckor före varje utbildningstillfälle till Carina Westerelve. Se kontaktuppgifter nedan.

Välkommen!

Inbjudan (pdf) – Utbildning i skörhet och CFS

Implemeteringsplan för samverkan kring skörhet och skattning med CFS

Carina Vesterelve Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-10-27 10:03