Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Årsberättelsen för samverkansåret 2023

Nu kan du läsa årsberättelsen för Samverkan för hälsa och den nära vården i Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn under 2023.

Närvårdssamverkan sker på såväl politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Samverkan på politisk- och ledningsnivå skapar legitimitet och struktur.

År 2023 har inte påverkats av covid-19 på samma sätt som de tre föregående åren. Men covid-19, tillsammans med andra infektioner, har ändå fortsatt krävt att SIMBA ska arbeta effektivare och mer proaktivt för att i möjligaste mån förhindra inskrivningar i slutenvården. Under pandemin ersattes många av de fysiska mötena med digitala möten, och även under år 2023 har många samverkansmöten genomförts digitalt, vilket både har sina fördelar och nackdelar.

Under året har det fortsatt förts dialoger i samordningsgruppen och den politiska samrådsgruppen kring det primärkommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Det råder fortsatt olika uppfattningar mellan regionens och kommunernas tjänstemän och politiker om vad det primärkommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar. Fortfarande finns inget reviderat eller nytt hälso- och sjukvårdsavtal på plats, vilket påverkar utvecklingen av samverkan och samarbete samt omställningen till den nära vården.

Lär hela årsberättelsen: SIMBA Årsberättelse 2023


Senast uppdaterad: 2024-04-10 11:03