Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Prissättning och Fakturering

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen tillämpar en ekonomisk kalkylmodell som medger kontroll av självkostnaden. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivare för beställda produkter och tjänster enligt Samarbetsavtalet.

Den ekonomiska modellen stödjer innehållet i Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård och uppmuntrar till en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidrar till att minska kvalitetsbristkostnader.

Fakturering ska göras månadsvis.

Fakturering sker den siste i varje månad. Det är möjligt att särskilja kostnader för hälso- och sjukvård och socialtjänst exempelvis utifrån kundnummer.

Produkter med funktionshyra
Vårdgivare ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel.

I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, montering/installation, ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens administrativa kostnader.

Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från den dag hjälpmedlet levererats. Funktionshyran upphör tre dagar efter att hämtorder registrerats i Websesam.

Köpprodukter
Vårdgivare ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.

Övrigt
Utförda tjänster, till exempel konsultation och akut leverans, faktureras på nästkommande faktura.

Information om prissättning i Specifikation gällande finansiell samverkan


Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system och vara i Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil och pappersunderlag. Samarbetsavtalet ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.

Hjälpmedel följer patient i vårdkedjan, och kostnadsansvaret kan för vissa produktgrupper flyttas mellan vårdgivare över tid.

Hjälpmedelscentralen fakturerar kostnader till den vårdgivare som har kostnadsansvaret för patientens hjälpmedel.

Vårdgivarna ansvarar för att meddela Hjälpmedelscentralen vem som för tillfället har kostnadsansvaret för patientens hjälpmedel. Det görs i första hand genom att byta till eller ta bort avvikande baskod i Websesam eller via blankett Överföring av kostnadsansvar på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Beställning av hjälpmedel till patienter som är folkbokförda utanför Västra Götaland samt till exempel asylsökande kan hanteras av SESAM.

Underlaget för betalning utgörs av en faktura och ett fakturaunderlag. Fakturaunderlag med låsta kolumner ska finnas tillgängliga via eFaktura i Websesam senast två arbetsdagar in i nästföljande månad. Fakturaunderlag ska också finnas tillgängliga via rapportgeneratorn Crystal Report.

Debiteringsanspråk från Hjälpmedelscentralen kan göras maximalt 90 dagar bakåt efter fullgjord leverans.

Kreditering
Krediteringsanspråk kan göras maximalt 90 dagar från fakturadatum.

Information och instruktioner på Hjälpmedelscentralens webbplats

 

Senast uppdaterad: 2024-03-01 11:36