Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specifikation gällande samarbete och styrning

Specifikationen anger hur samarbete och styrning hanteras inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel. Specifikationen är webbaserad och förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att alla vårdgivare oavsett driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer krav på strukturerade arbetsformer på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att säkerställa detta behövs tydliga uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.

I specifikationen beskrivs uppdrag, arbetsformer och representation för

Samarbetsorganisationen innehåller fler grupperingar än de som länkas ovan, se organisation för samarbete och styrning inom hjälpmedelsområdet.

Ändringslogg för specifikation gällande samarbete och styrning.

Senast uppdaterad: 2024-01-09 09:36