Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specifikation gällande IT-stöd

Specifikationen anger hur IT-stödet hanteras inom samarbetsorganisationen för hjälpmedel. Specifikationen är webbaserad och förändring av innehållet i specifikationen kan göras under avtalstiden. Beslut om förändring fattas inom samarbetsorganisationen. Respektive avtalspart ansvarar för att implementera beslutade förändringar.

Ägarförhållande​​​​​​​​​

webSesam och dess register med patientinformation ägs av vårdgivarna i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland (VGR/VGK). ​

Förvaltning och förvaltningsorganisation

Systemförvaltningen förvaltar vårdgivarnas (VGR/VGK) beställningssystem för hjälpmedel. IT-stödet används av förskrivare och beställare i de olika förvaltningarna inom VGR/VGK, oavsett driftsform.

Yrkesgrupper som använder webSesam är exempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. 

webSesam är ett beställargränssnitt till affärssystemet SESAM 2 som Hjälpmedelscentralen förvaltar. Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel, på Koncernstab hälso- och sjukvård har rollen funktionskoordinator och samarbetar med Hjälpmedelscentralen i gemensamma frågor. Hjälpmedelscentralen är även representerad i beredningsgrupp IT-stöd. 

Det finns en Nationell användarförening för webSesam som Västra Götalandsregionen betalar till. Användarföreningen bekostar anpassningar som överstiger 25 000 kr och som kan användas av flera kunder i Sverige.

För detaljer hänvisas till aktuell Förvaltningsplan för webSesam.

Ändringshantering och utveckling

Alla inkomna synpunkter och utvecklingsförslag ska hanteras i beredningsgrupp IT-stöd. Gruppen beslutar vilka anpassningar som ska genomföras. Beredningsgruppen beslutar om införande enligt mandatet. Anpassningar som inte omfattas av mandatet lyfts till Ledningsrådet för rekommendation/beslut.

De ärenden som inte hanteras av beredningsgrupp IT-stöd är de vårdgivarspecifika förfrågningar om ändring i IT-stödet, enligt processbeskrivning

Inför uppgraderingar samarbetar funktionskoordinator med hjälpmedelscentralens enhet eSystem hjälpmedel, till exempel med systemspecialist för SESAM2. Utsedda användare från olika vårdgivare utför tester inför uppgraderingar. Funktionskoordinator ansvarar för och planerar testerna. 

Västra Götalands IT-avdelning ansvarar för daglig drift och underhåll av webSesam.

Användning

Alla beställningar ska ske i kundernas IT-system. Hjälpmedelscentralens IT-system (SESAM2) ska ta emot beställningar samt bekräfta dessa till kundernas IT-system.

Vårdgivare ska äga informationen om patienter/brukare och förskrivningar.

Hjälpmedelscentralens artikelregister i webSesam skall innehålla produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för alla hjälpmedelsartiklar.

Hjälpmedelscentralen bör tillse att alla hjälpmedel för förskrivning hämtas i databasen hjälpmedelstjänsten (Inera) vilket innebär att produkt-, artikel- och prisinformation bör vara levererad enligt hjälpmedelstjänstens bestämda format. Undantag kan enbart göras inom ramen för processen för sortimentsarbete. Eventuell anslutnings­kostnad och licens till hjälpmedelstjänsten bekostas av Hjälpmedelscentralen. 

Hjälpmedelscentralen skall hämta information såsom adressuppgifter för patient/brukare från kundernas IT-system (webSesam). 

Hjälpmedelscentralen skall ta emot beställningar från kundernas IT-system av de typer som anges i lista nedan. 

Hjälpmedelscentralen skall bekräfta beställningar till kundernas IT-system enligt lista nedan. 

Hjälpmedelscentralen skall månadsvis leverera fakturaunderlag till kundernas IT-system i ett format som kan hanteras i Microsoft Excel, enligt lista nedan.

webSesams funktioner och meddelanden mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen presenteras nedan.

I webSesam ska användaren kunna:

Beställa hjälpmedel

 • Skapa en kundorder
 • Söka kundorderinformation med leveransdatum efter verkställd beställning
 • Ta emot meddelande om leveransförsening
 • Ta emot meddlande om att leverans inte kan genomföras, beställningen makuleras och att ny beställning måste göras
 • Ta emot meddelande om kvitterad leverans till patientens vistelseadress, ej sjukhus

Beställa avhjälpande underhåll, anpassning, spacialanpassning,montering eller installation

 • Skapa en arbetsorder
 • Söka arbetsorderinformation efter verkställd arbetsorder
 • Ta emot meddelande om avslutad arbetsorder
 • Ta emot meddelande om arbetsorder inte kan genomföras, makuleras och att ny arbetsorder måste göras

Beställa konsultation

 • Skapa en arbetsorder
 • Söka arbetsorderinformation efter verkställd arbetsorder
 • Ta emot meddelande om avslutad arbetsorder

Beställa hämtning av hjälpmedel

 • Skapa en hämtorder
 • Söka hämtorderinformation med hämtdatum efter verkställd hämtorder
 • Skapa återlämningskvitto hos patient
 • Ta emot meddelande om hämtning inte kan genomföras, att hämtorder makuleras och att en ny hämtorder måste göras

Skapa felrapport på produkt eller tjänst

 • Skapa en felrapport
 • Söka felrapport med information om status
 • Ta emot meddelande med svar på registrerad felrapport (Styrs via fält i aktuell avvikelse om svar till anmälaren går ut)

Få en automatisk påfyllnad till lokalt buffertförråd

 • Sker när säkerhetsnivån för en artikel underskridits

Beställa produkter som inte ingår i automatpåfyllnad till lokalt buffertförråd

 • Skapa en kundorder
 • Söka kundorderinformation med leveransdatum efter verkställd beställning
 • Ta emot meddelande om eventuell leveransförsening
 • Följesedel medföljer beställd produkt

Göra uttag ur lokalt buffertförråd och registrera hjälpmedlet på patient

 • Skapa en kundorder
 • Söka kundorder efter verkställd beställning

Få tillgång till fakturaunderlag

 • Fakturaunderlag tillgängliggörs för användare med särskild behörighet

Support

Support sker enligt Rutin webSesam support.

Kvalitetsuppföljning

Uppföljning av leveransen av supporten beskrivs i Rutin webSesam support.  

Ekonomi

För aktuell budget och beskrivning av den ekonomiska modellen hänvisas till aktuell Förvaltningsplan för webSesam.

Ändringslogg för specifikation gällande IT-stöd.

Senast uppdaterad: 2024-02-14 09:23