Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Process för vårdgivarspecifik förfrågan om ändring i websesam

1. Förfrågan

Vårgivaren skickar ifylld blankett "Förfrågan om vårdgivarspecifik ändring i webSesam" till regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel. Det är viktigt att önskemål om förändringar skickas in i god tid, då flera pareter kan bli inblandade och det kan krävas omfattande arbete och dialog för att genomföra förändringen. Länk till blankett för förfrågan

2. Bedömning/prioritering

Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel gör en bedömning och första prioritering av förfrågan, vid behov i dialog med vårdgivaren. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare. Om den önskade förändringen kan genomföras lämnar regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel ärendet vidare till systemspecialist på Hjälpmedelscentralen för planering.

3. Planering

Systemspecialist hos Hjälpmedelscentralen planerar ärendet i dialog med regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel och vårdgivaren och tar fram förslag till lösning/åtgärd, tidsåtgång, kostnad, tidsplan och beräknat klardatum. Vid behov involveras systemleverantör. Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel och systemspecialist ansvarar för prioritering om så behövs. Vid behov kan även beredningsgrupp IT-stöd medverka vid prioritering.

4. Svar till vårdgivare

Systemspecialist hos Hjälpmedelscentralen återkopplar förslag på lösning/åtgärd, planerad tidsåtgång och eventuell kostnad till regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel. Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel gör bedömning av kostnadsfördelning. Bedömningen görs utifrån handbok och avtal samt med hänsyn till andra vårdgivare och vid behov tillsammans med samordnare för hjälpmedelsfrågor. Regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel återkopplar förslaget till vårdgivaren.

5. Vårdgivarens återkoppling/beställning

Vårdgivaren tar ställning till lösningsförslaget och meddelar regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel om de vill beställa ändringen eller avsluta ärendet. Om vårdgivaren vill gå vidare gör regionutvecklare IT-stöd hjälpmedel en beställning till systemspecialist på Hjälpmedelscentralen eller systemleverantör.

Exempel på vårdgivarspecifika ändringar

Vårdgivare önskar förändra uppsättning av baskoder för att fördela sin kostnader på annat sätt, till exempel mellan olika kommundelar.

Vårdgivare vill förändra sin styrning av kostnader avseende artiklar med delat kostnadsansvar för att fördela om kostnaderna mellan sjukhus och primärvård.

Senast uppdaterad: 2024-01-10 07:34