Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Avtal & överenskommelse

Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsrådet för hjälpmedel (ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet. Beredningsgruppen ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgruppen

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan våren 2024

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
22 februari 
11 april 
16 maj 

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen: 
Anette Alfredsson anette.alfredsson@vgregion.se
Fredrik Ahlvik fredrik.ahlvik@vgregion.se
Linda Augustsson linda.m.augustsson@vgregion.se 

Kommunernas representanter

Elisabeth Coster
elisabeth.coster@stromstad.se
Fyrbodals kommunalförbund

Josefina Söderström
josefina.soderstrom@skovde.se  
Skaraborgs kommunalförbund

Anette Filipsson
anette.filipsson@ulricehamn.se  
Sjuhärads kommunalförbund

Lena Hansson
lena.hansson2@partille.se
Göteborgsregionens kommunalförbund

Barbro Nohlqvist Pettersson
barbro.pettersson@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionens representanter

Anna larsson
anna.m.larsson@vgregion.se 
Habilitering & Hälsa

Cecilia Johnson
cecilia.johnson@vgregion.se   
Primärvård (Närhälsan)

Catarina Oldin Kjellberg
catarina.oldin.kjellberg@vgregion.se 
Primärvård (Primärvårdens hjälpmedelsenhet)

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se
Sjukhus

Annika Bergqvist
annika.bergqvist@vgregion.se 
Sjukhus

Hjälpmedelscentralens representant

Christian Ahlborg
christian.ahlborg@vgregion.se
Hjälpmedelscentralen

Uppdrag

Uppdraget gäller hjälpmedel med gemensam försörjning i Västra Götaland och utgår från huvudmännens ansvar för hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

 • Beredning, uppföljning och revidering av gemensamt upprättade avtal och överenskommelser på hjälpmedelsområdet i Västra Götaland.

 • Beredning av prioriteringar och utvecklingsuppdrag inom området avtal och överenskommelser.

Ansvar

 • Utveckla innehållet i avtal och överenskommelse.

 • Utvärdera kvalitetsrapporter.

 • Ekonomisk uppföljning (utifrån underlag från beredningsgrupp ekonomi).

 • Kontinuerligt vidareutveckla frågor kopplade till avtal och överenskommelse.

 • Kontinuerligt följa upp efterlevnaden av avtal samt vidta åtgärder, alternativt lyfta frågor till ledningsrådet.

Representanterna i beredningsgruppen ansvarar för att inhämta synpunkter från och informera det område (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård eller kommunalförbundsområde) man representerar.

Mandat

 • Fatta beslut om förändringar gällande utförande av distributörernas tjänster som inte innebär en betydande kostnadsökning eller kostnadsförskjutning.
 • För övriga frågor inom beredningsgruppens område: Bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Arbetsorganisation

Beredningsgruppen ska bestå av fem representanter för kommunerna i Västra Götaland och fem representanter från Västra Götalandsregionens förvaltningar inklusive en representant från privat utförare, samt en representant från Hjälpmedelscentralen. Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Representanter Antal Utses av
Kommuner 5 Respektive kommunalförbundsområde och Göteborgs Stad via VästKom.
VGR 5 Representanter från VGR nomineras av respektive förvaltning samt privata vårdgivares branschorganisation och utses av chef för avdelningen Specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter, Koncernkontoret (sjukhus, Habilitering och Hälsa, offentlig och privat primärvård bör vara representerade).
Hjälpmedelscentralen 1 Försörjningsfövaltningen
Ordförande och sekreterare N/A Samverkansfunktionen
 

Kompetenskriterier

Kompetens hos alla representanter:

 • Kunskap om hälso- och sjukvårdsprocessen, vårdsamverkan och aktuella regelverk.
 • Kännedom om aktuella avtal och överenskommelse.
 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, patientbehov och patientsäkerhet.
 • God kännedom om den verksamhet man representerar.
 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information gällande de produktgrupper som omfattas.

Kompetens hos en eller flera representanter:

 • Strategisk förmåga
 • Kunskap om praktisk tillämpning av avtal och överenskommelse.
 • Kunskap om socialtjänstprocessen.

Adjungerad kompetens

Vid behov adjungeras kompetens, såsom digitaliseringskompetens inom hälso- och sjukvård, digitaliseringskompetens inom socialtjänst, ekonomisk och juridisk kompetens.

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sex till åtta gånger per år.

 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.
 • Vid behov tillsätts arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor

 • Vid behov involveras forum för information, dialog och förankring för att få förankring och perspektiv i frågor.

 • Samverkansfunktionen är sammankallande samt ordförande och sekreterare på mötena. 
 • Samverkansfunktionen rapporterar till ledningsrådet.

Senast uppdaterad: 2024-01-26 07:42