Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter, LMN

Beredningsgrupp Läkemedelsnära produkter (LMN) ingår i samarbetsorganisationen och beredningsstrukturen under Ledningsrådet för hjälpmedel (ledningsrådet). Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av och får strategisk vägledning från ledningsrådet. Beredningsgruppen ska bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Mötestider

Beredningsgruppens representanter

Uppdrag för beredningsgruppen

Ärendeprocess beredningsgrupp

Mötesplan våren 2024

Digitalt möte alternativt centralt i Göteborg med start klockan 09:00.
20 februari 
8 april 
21 maj

Beredningsgruppens representanter

Ordförande och sekreterare
Samverkansfunktionen:
Henric Wichmann henric.wichmann@vgregion.se
Fredrik Ahlvik fredrik.ahlvik@vgregion.se  

Kommunernas representanter

Annica Hemberg
annica.hemberg@lysekil.se
Fyrbodals kommunalförbund

Lena von Heideken
lena.vonheideken@hjo.se
Skaraborgs kommunalförbund

Annika Arvidsson
annika.arvidsson@mark.se
Sjuhärads kommunalförbund

Catrin Hermansson
catrin.hermansson@ockero.se
Göteborgsregionens kommunalförbund

Anneli Grundström
anneli.grundstrom@aldrevardomsorg.goteborg.se  
Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionens representanter

Karin Bjurstam 
karin.bjurstam@vgregion.se
Habilitering & Hälsa

Vakant
Primärvård (Närhälsan)

Vakant
Primärvård

Carina Göransson
carina.goransson@vgregion.se 
Sjukhus

Jessica Alborg
jessica.alborg@vgregion.se
Sjukhus

Försörjningsförvaltningen representant

Harriet Stjärneborn
harriet.stjarneborg@vgregion.se


Uppdrag och ansvar

 • Beredningsgruppens uppdrag är att bereda frågor, ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

 • Verka för evidensbaserad förskrivning och likvärdig vård i alla vårdnivåer.

 • Stödja processer och förändringar som påverkar vård och/eller patient.

 • Bereda handboksfrågor och revidera handbok.

 • Kontinuerligt utveckla frågor kopplade till samarbetsavtal och överenskommelse inom LMN.

 • Bereda och/eller lämna feedback på inkomna sortimentsfrågor.

 • Ansvara för att inhämta synpunkter och informera utifrån representationsansvaret.

 • Beakta ekonomiska konsekvenser i beredningsarbetet.

Mandat

 • Mandat att genomföra ovanstående uppdrag. Om ärendet innebär betydande förändringar lyfts det till ledningsrådet.
 • för övriga frågor inom beredningsgruppens område: Bereda frågor och ta fram förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till ledningsrådet.

Arbetsporganisation

Beredningsgruppen består av representanter från kommunerna i Västra Götaland och från Västra Götalandsregionens förvaltningar samt representant från privat utförare och från Skövdedepån. Representant aviserar till samverkansfunktionen och sin uppdragsgivare om hen avser att avsluta sitt uppdrag.

Representanter Antal Utses av
Kommun 5 Respektive kommunalförbund och Göteborgs Stad via VästKom.
VGR 5 Representanter från VGR nomineras av respektive förvaltning samt privata vårdgivares branschorganisation och utses av utses av chef för avdelningen Specialiserad vård, läkemedel och medicintekniska produkter, Koncernkontoret
Skövdedepån 1 Försörjningsförvaltningen
Ordföranse och sekreterare N/A Samverkansfunktionen
Ordförande och sekreterare bemannas av samverkansfunktionen.

Önskad kompetens

Den samlade gruppen önskas ha:

 • Förskrivarkompetens för ett eller flera produktområden. 

 • Förmåga att balansera perspektiven ekonomi, verksamhet, patientbehov och patientsäkerhet. 

 • Förmåga till horisontellt förhållningssätt och objektivitet.

 • Tillgång till nätverk i den egna organisationen för att kunna inhämta och värdera information gällande de produktgrupper som omfattas

Arbetsformer

 • Beredningsgruppen sammanträder cirka sex till åtta gånger per år.

 • Mötesanteckningar ska föras och rekommendationer, beslut samt beslutsunderlag ska dokumenteras.

 • All dokumentation ska finnas tillgänglig för representanterna på en gemensam plattform samt förvaras hos samverkansfunktionen.

 • Vid behov tillsätta arbetsgrupper med expertkompetens för specifika frågor.

 • Vid behov sker samverkan med andra beredningsgrupper.
 • Ordförande är sammankallande och vidarebefordrar information mellan beredningsgrupp och ledningsrådet. 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-14 07:45