Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sortiment

Västra Götalandsregionen ska upphandla hjälpmedel enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Målet är ett funktionellt sortiment som uppfyller vårdgivarnas krav på funktion, kvalitet, miljö och ekonomi.

Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i avtalat sortiment för förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-system med produkt- och artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som tillbehör.

Lagervara är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens eller produkter som ur behandlingsperspektiv behöver snabb leverans. Lagervara ska levereras inom 7 vardagar.

Beställningsvara med leveranstid inom 17 vardagar är produkter med en lägre förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym än lagervara. Beställningsvara med leveranstid på över 17 vardagar är produkter som sällan förskrivs eller som har en tillverkningstid utöver normal produktion.

 

Ersättningskedja för likvärdiga produkter
Vid beställning i Websesam ges för vissa produkter förslag på likvärdig produkt. Syftet är att synliggöra de likvärdiga produkter som finns i lager, öka omsättningen av produkter och därmed minska lagervolymerna. 

Förbrukningsmaterial
Hjälpmedlet levereras komplett från Hjälpmedelscentralen. Därefter ansvarar patienten för att köpa tillbehör som ingår i hjälpmedlet, som förbrukas under användningen och som finns att köpa i allmän handel, till exempel lampor och batterier. Undantag från detta framgår av respektive produktanvisning.

Sortimentsarbete
Målet för det gemensamma sortimentsarbetet är att tillhandahålla funktionella och säkra hjälpmedel på lägsta effektiva hjälpmedelsnivå som uppfyller brukarnas behov utan överutrustning. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för:

 • Upphandlingsarbete
 • Sortimentsgruppsarbete
 • Leverantörskontakter
 • Sortimentsöversikter
 • Artikelunderlag
 • Leverantörsuppföljning
 • Registervård i Sesam 

Upphandlingar görs enligt kriterier och riktlinjer som är fastställda i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Vid upphandling av konsumentprodukt ska Hjälpmedelscentralen göra en riskanalys på en övergripande nivå. Hjälpmedelscentralen ska i beställningssystemet publicera information om att ett hjälpmedel är en konsumentprodukt.

Processbeskrivning för sortimentsarbetet finns på Hjälpmedelscentralens webbplats.
Processen

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment Hälso- och sjukvård utser en referensgrupp inför upphandling av ett produktområde. Referensgruppen består av vårdgivarrepresentanter som har uppdrag att lämna synpunkter och medverka i sortimentsarbetet. 
Uppdragshandling för referensgrupp sortiment
Guide till referensgrupp ger en bild av vad det innebär att delta i en referensgrupp.

Sortimentsöversikter som beskriver aktuellt sortiment publiceras på Hjälpmedelscentralens webbplats samt finns länkade i Websesam.

Om sortiment på Hjälpmedelscentralens webbplats

Rutiner, information och blanketter på Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.

I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför sortiment.

Vid förskrivning av produkt utanför sortiment gäller:

 • Kostnadsansvarig ska godkänna att hjälpmedel utanför sortiment kan förskrivas.
 • Hjälpmedelskonsulent ska anlitas.
 • Principen för vad som ska vara hyr- respektive köphjälpmedel följer den nivå som är beslutad för övriga hjälpmedel. För produktområden som innehåller både hyr- och köpprodukter avgör produktkonsulent om det blir hyra eller köp.
 • Prissättning vid hyra av hjälpmedel utanför sortiment görs med hänsyn taget till att det är dyrare att köpa in en produkt utanför upphandling.
 • Hyreshjälpmedel utanför sortiment som återlämnas inom avskrivningstiden debiteras med restvärde nedräknat med 20 % per år.
 • Hjälpmedel utanför sortiment som återlämnas till Hjälpmedelscentralen skrotas.
 • Avhjälpande underhåll på hjälpmedel utanför sortiment ska ske skyndsamt, men leveranstid kan inte garanteras eftersom reservdelar inte lagerhålls.
 • Förskrivaren ska informera patienten att avhjälpande underhåll inte kan garanteras inom ledtiden

Information på Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i nationella hjälpmedelsdatabasen.

 

Senast uppdaterad: 2024-01-05 14:55