Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Leverans/ hämtning av förskrivna hjälpmedel

Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län.

Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå.

Kravet på märkning gäller huvudhjälpmedel.


Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress, det vill säga till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län.

Kostnader för dessa leveranser ingår i kostnaden för funktionshyra eller köp av hjälpmedlet.

Om leverans av hjälpmedel inte kan utföras på grund av att ingen är på plats för att ta emot leveransen debiteras beställande enhet för så kallad bomkörning. Förskrivaren får meddelande i Websesam att beställningen makulerats och en ny beställning måste göras.

Vid leverans till patientens vistelseadress ska Hjälpmedelscentralen märka upp hjälpmedlet med information om att hjälpmedlet inte får tas i bruk innan patienten fått instruktioner av förskrivaren om hjälpmedlets funktion och användning.

Leveranstider

Leverans i funktionsdugligt skick till patient eller förskrivande enhet innebär att hjälpmedlet är monterat och klart att använda, men inte inställt efter patientens individuella behov. Förskrivaren har alltid ansvar för att tillse att förskrivet hjälpmedel fungerar som avsett i den miljö det ska användas.

När ett hjälpmedel levereras till patients vistelseadress är det förskrivarens ansvar att informera patient/stödpersoner om de omgående får börja använda hjälpmedlet eller ska vänta tills förskrivaren gjort anpassningar och/eller instruerat om funktion och användning.

Hjälpmedelscentralen ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av hjälpmedlet vid montering/installation. För hjälpmedel som patient måste använda direkt efter montering (säng), skall en kortare muntlig instruktion ges om hjälpmedlets funktioner.

Hjälpmedelscentralen kvitterar leverans till patientens vistelseadress (ej sjukhus) senast klockan 8 påföljande arbetsdag.

För information, rutiner och blanketter, se Hjälpmedelscentralens webbplats


Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och patienten.

Med patient avses även personer som stödjer patienten. Överenskommelse med patient/mottagare av leverans bör göras senast dagen innan planerad leverans.

Leveranser sker på fasta dagar i de olika geografiska områdena.

Förskrivaren ansvarar för att snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning. Kreditering på grund av leveransavvikelse (fel produkt eller fel på produkt) ska som regel inte ges om denna kontroll inte utförts.


Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av förskrivna hjälpmedel.

Syftet med akut leverans är att lösa ett akut behov av hjälpmedel hos en patient.

Förskrivare kan beställa akut leverans av hjälpmedel som finns för leverans inom 7 vardagar (lagervara). Efter överenskommelse kan även hjälpmedel med leveranstid inom eller över 17 vardagar (beställningsvara) levereras akut om dessa finns i lager hos Hjälpmedelscentralen.

Leverans ska ske inom 24 timmar. Vid särskilda behov ska leverans kunna ske samma dag. 

Akut leverans debiteras med en akutavgift per order. Beställarens verksamhet (kund i Websesam) faktureras akutavgiften, förutom inom primärvården, där Primärvårdens hjälpmedelsenhet faktureras akutavgiften.

En akut beställning levereras utifrån produktens standardkonfiguration och med tillbehör som är lagervara. Vid behov av omfattande anpassning kan Hjälpmedelscentralen inte garantera att hjälpmedlet akut kan anpassas fullt ut efter den specifike patientens behov. En sådan anpassning får beställas i efterhand då den akuta situationen har lösts.

Hjälpmedelscentralen kvitterar leverans till patientens vistelseadress (ej sjukhus) senast klockan 8 påföljande arbetsdag. 


Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven adress inom Västra Götalands geografiska gränser.

Enligt lånevillkor för förskrivning av personliga hjälpmedel ska patienten själv ordna så att hjälpmedlet återlämnas till anvisat mottagningsställe. Förskrivaren avgör utifrån patientens förmåga och aktuella omgivningsfaktorer om det är realistiskt att patienten själv kan transportera hjälpmedlet eller om hämtning på angiven adress ska göras. Hämtning beställs av förskrivare via hämtorder i webSesam, se länk till instruktioner nedan. Förskrivaren ansvarar för att i hämtorder ange vilka hjälpmedel (huvudhjälpmedel respektive tillbehör) som ska hämtas.

Hjälpmedelscentralens kundtjänst kan lägga hämtorder på hyr- och köphjälpmed när de får förfrågan om hämtning från dödsbo.

Patient kan inte själv ringa till Hjälpmedelscentralen och begära hämtning.

Hämtning av köphjälpmedel ingår inte i avtalet. Köphjälpmedel som ändå återlämnas till Hjälpmedelscentralen skrotas. Vid hämtning av hyreshjälpmedel kan Hjälpmedelscentralen även hämta köphjälpmedel.

För information, rutiner och blanketter, se Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient.

Senast uppdaterad: 2024-01-05 14:49