Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa patientsäkerheten och som kräver fackmannakompetens.

Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.

Förebyggande underhåll/besiktning ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.

Förebyggande underhåll som förskrivande verksamheter själva beslutar om (utan att tillverkaren har angivit att det ska ske eller som inte kräver fackmannakompetens) ingår inte i detta begrepp.

Kostnader för förebyggande underhåll på produkter ingår i funktionshyran.

Hjälpmedelscentralen ska kontakta patienten minst två veckor innan förebyggande underhåll ska göras.

Får Hjälpmedelscentralen inte kontakt med patienten ska kostnadsansvarig kontaktas:

Kontaktuppgifter till kostnadsansvariga:
Kommuner
kommunernas webbplatser via 1177 Vårdguiden 

Habilitering & Hälsa:
Stina Nyström, Tel. 0700 82 48 48 kristina.nystrom@vgregion.se

Primärvård
Kostnadsansvarig primärvård

Om förebyggande underhåll på Hjälpmedelscentralens webbplats


Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid förebyggande underhåll.

Vid återrapportering av arbetsorder ska det framgå vilka bedömningar och åtgärder som tekniker gjort. Detta kan även hittas via länk på hjälpmedlets individkort i Websesam.

Senast uppdaterad: 2024-01-05 14:47