Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Expertstöd och konsultation

Hjälpmedelscentralen och Läkemedelsnära produkter ska erbjuda expertstöd kring produkter. Det innebär bland annat information, konsultation, visning och information av aktuellt sortiment och utbildning.

Expertstöd och konsultation gällande Hjälpmedelscentralen

Expertstöd och konsultation gällande Område Läkemedelsnära produkter

Hjälpmedelscentralen

Expertstöd kring produkter ska erbjudas och omfattar information, konsultation, visning av aktuellt sortiment, utbildning, utvecklingsarbete samt anpassning och specialanpassning. Expertstödets kompetens ska innefatta fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom samtliga produktområden som ingår i överenskommelsen och försörjs av Hjälpmedelscentralen samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. Expertstödet ska ha ett konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare.

Expertstödet bedömer om det finns behov av medverkan av extern kompetens och arrangerar detta. Det är därför viktigt att alla kontakter med hjälpmedelsleverantörer hanteras av Hjälpmedelscentralen.

Hjälpmedelscentralen ska ingå som expertstöd vid upphandlingar.

Terminologi gällande expertstöd och konsultation

Information
Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna vid förändring av sortimentet och även publiceras som nyhet på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Konsultation
Vid konsultation ska den kompetens som krävs medverka, t ex såväl hjälpmedelskonsulent som tekniker.

Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller vid behov i den miljö där patienten vistas.

Akut konsultation kan beställas vid risk för skada/försämrat hälsotillstånd.

Leveranstider

Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment
Visning av sortiment är en aktivitet i upphandlingsprocessens upphandlingsfas gällande implementering av avtal, för att visa förskrivare aktuellt sortiment efter ny upphandling. Visning ska erbjudas inom hela regionenVisning debiteras ej.

Det är Hjälpmedelscentralen som har i uppdrag att anordna visning och utbildning gällande de produkter som omfattas av Överenskommelsen. Vårdgivarna har i och med Överenskommelsen uppdragit åt Hjälpmedelscentralen att upphandla produkterna. Det är därför viktigt att alla kontakter med hjälpmedelsleverantörer sker av eller i samverkan med Hjälpmedelscentralen. Om leverantör tar direktkontakt med förskrivare så ska de hänvisas till Hjälpmedelscentralen. Externt annonserade utställningar/mässor berörs inte.

Genomgång av olika hjälpmedel inom ett produktområde kan beställas som en
uppdragsutbildning.

Hjälpmedelscentralens information om utbildning

Överenskommelser med industri

Utbildning
Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar och förskrivning av hjälpmedel.

Utbildning kan ske i olika former och genom olika kommunikationskanaler/media.
Geografisk plats gällande de utbildningar inom basutbud som ges vid fysiskt utbildningstillfälle ska överenskommas vid planering i samverkan med Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse samt Beredningsgrupp Handbok & Sortiment.

Utbildningsutbud gällande annonserade utbildningar ska planeras i samverkan mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen.

Gemensamma aktiviteter för Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna i processen för utbildningasplanering.

Utvecklingsarbete
Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den forskning och utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av Överenskommelsen. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter.

Hjälpmedelscentralen ska genom projekt och/eller forskning/utvecklingsarbete bidra till att öka kunskapen om hjälpmedel och dess användning.

Område Läkemedelsnära produkter

Område Läkemedelsnära produkter har uppdrag att och ska arbeta med:

  • Produktansvar vid upphandling av läkemedelsnära produkter
  • Information och rådgivning av upphandlat sortiment och övriga produkter
  • Kompetenshöjande insatser kring vård, behandling och förskrivningsprocess för hela vårdkedjan
  • Vara ett stöd i förskrivningsprocessen
  • Samverka med nationella organ, utbildningsinstitutioner och liknande

Samtliga produktförändringar under pågående avtalstid ska kanaliseras via Läkemedelsnära produkter/Koncerninköp där beslut om produktförändringen sker. Område Läkemedelsnära produkter hanterar produktförändringar. 

Senast uppdaterad: 2024-01-02 11:42