Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avhjälpande underhåll (reparation)

Avhjälpande underhåll är åtgärder för att avhjälpa uppkomna fel.

Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare

Förskrivare eller patient (eller stödperson) kan beställa avhjälpande underhåll. Informera gärna patient, närstående eller stödperson om möjligheten att kontakta Hjälpmedelscentralen direkt för avhjälpande underhåll.

Avhjälpande underhåll ska i första hand ske i Hjälpmedelscentralens lokaler, men kan vid behov utföras på förskrivande enhet eller där patienten vistas. Vid beställning anges om patienten kan ta sig till Hjälpmedelscentralen och om ersättningshjälpmedel behövs.

Patient kan själv ta kontakt med hjälpmedelscentralens kundtjänst för att boka tid för avhjälpande underhåll på närmaste hjälpmedelscentral. S.k. snabbservice. Patient kan också göra en felanmälan på webben via HMC hemsida

Om avhjälpande underhåll inte kan genomföras inom avtalad tid ska vårdgivaren informeras via meddelande i websesam (länk till leveranstider längre ner på sidan).

Kan arbetsordern inte genomföras på grund av att tekniker inte får kontakt med patient ska meddelande göras i Websesam att arbetsordern makulerats, och anledning till det. En ny arbetsorder måste göras.

Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Hjälpmedel som kräver inställning/dosering

Många av hjälpmedlen inom hjälpmedel vid medicinsk behandling har olika inställningar/doser som ordineras av läkare och/eller som ställs in av vårdpersonal då behandling med hjälpmedlet utprovas och startar upp. Dessa inställningar/doser kan även behöva justeras med tiden i och med förändringar av tillståndet som behandlas eller förändringar hos patienten. Inställningarna/doserna ansvarar behandlingsansvarig vårdgivare för.

Vid avhjälpande eller förebyggande underhåll behöver ofta hjälpmedlets inställningar/doser ställas in på nytt. Antingen i ett hjälpmedel som patienten använder under tiden för underhållet alternativt i ett ersättningshjälpmedel (med samma artikelnummer) vid tekniskt byte.
Vårdgivare och Hjälpmedelscentralen har gemensamt arbetat fram ett arbetssätt för hantering av hjälpmedel med inställningar/doser vid behov av avhjälpande eller förebyggande underhåll. Ledningsrådet för hjälpmedel har beslutat om att införa detta arbetssätt. Läs mer om arbetssättet via länk.

Hantering av hjälpmedel med inställningar och doser vid underhåll

Akut avhjälpande underhåll

Akut avhjälpande underhåll är en åtgärd som efter patientens behov eller förskrivarens bedömning behöver lösas akut. Akut avhjälpande underhåll är begränsat till hjälpmedel där det finns risk för vårdskada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd.

Om patient har följande hjälpmedel vid medicinsk behandling kan patienten kontakta Hjälpmedelscentralen direkt för beställning av akut avhjälpande underhåll:
ISO-kod
040306 Inhalatorer
040312 Hemrespiratorer och bilevel
040318 Oxygenutrustning
040321 Slemsug och hostmaskin
041924 Infusionspump för läkemedel eller parenteral nutrition
042412 Pulsoximeter
150990 Infusionspump för enteral nutrition, nutritionspump
222718 Epilepsilarm
222724 Apnélarm

För 040312 CPAP måste vårdgivare först ge patient rätt via beställning av artikel i webSesam.

Uppmana patient till att börja med felsökning genom att använda instruktioner eller felsökningsschema som finns i hjälpmedlets bruksanvisning.

Akut avhjälpande underhåll utförs helgfria vardagar under ordinarie öppettider för Hjälpmedelscentralen.

Akut avhjälpande underhåll ingår inte i funktionshyran utan debiteras kostnadsansvarig för produkten.

Akut avhjälpande underhåll utanför Hjälpmedelscentralens öppettider

Vid akuta problem med ett hjälpmedel där det finns risk för vårdskada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd ansvarar vårdgivare på sjukhus för att byta till ett fungerande hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen för teknisk dokumentation för alla avhjälpande underhåll. Vid återrapportering av arbetsorder ska det framgå vilka bedömningar och åtgärder som tekniker gjort. Detta kan även hittas via länk på hjälpmedlets individkort i Websesam.

Leveranstider för avhjälpande underhåll och akut avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll på Hjälpmedelscentralens webbplats

Senast uppdaterad: 2024-01-02 09:38