Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förebyggande underhåll (service)

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa patientsäkerheten och som kräver fackmannakompetens.

Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.

Förebyggande underhåll som förskrivande verksamheter själva beslutar om (utan att tillverkaren har angivit att det ska ske eller som inte kräver fackmannakompetens) ingår inte i detta begrepp.

Kostnader för förebyggande underhåll för de produkter där tillverkaren kräver det ingår i funktionshyran.

Hjälpmedelscentralen ska kontakta patienten minst två veckor innan förebyggande underhåll ska utföras. Får Hjälpmedelscentralen inte kontakt med patienten så ska kostnadsansvarig kontaktas.

Hjälpmedel som kräver inställning/dosering
Hjälpmedelscentralens tekniker planerar och genomför de förebyggande underhållen. Behandlande vårdgivare medverkar då inställning och doser ej är möjliga att kopiera eller vid programmering av protokoll för infusionspumpar. Hjälpmedelscentralen och vårdgivare planerar då åtgärden gemensamt.

Hantering av hjälpmedel med inställningar och doser vid underhåll

Hjälpmedelscentralen för alltid teknisk dokumentation. Vid återrapportering av arbetsorder ska det framgå vilka bedömningar och åtgärder som tekniker gjort. Detta kan även hittas via länk på hjälpmedlets individkort i Websesam.

Senast uppdaterad: 2024-01-05 15:09