Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hantering av hjälpmedel med inställningar och doser

Många av hjälpmedlen inom hjälpmedel vid medicinsk behandling har olika inställningar/doser som ordineras av läkare och/eller som ställs in av vårdpersonal då behandling med hjälpmedlet utprovas och startar upp.

Representanter för vårdgivare och Hjälpmedelscentralen har gemensamt arbetat fram det beskrivna arbetssättet. En arbetsgrupp bestående av olika funktioner och roller hos vårdgivare och Hjälpmedelscentralen har genomfört risk- och konsekvensanalys på det framarbetade arbetssättet. Ledningsrådet för hjälpmedel har beslutat om att arbetssättet ska implementeras i ordinarie verksamhet.

För att minimera patientsäkerhetsrisker med arbetssättet kommer tekniker på Hjälpmedelscentralen att delta i utbildning gällande patienter med hemventilatorbehandling. Det är också viktigt att kommunikationsvägar säkras mellan aktuell behandlingsansvarig vårdenhet och de tekniker som arbetar gemensamt med aktuellt arbetssätt. 

Beskrivning av arbetssätt
Arbetssättet ger Hjälpmedelscentralen rätt att kopiera inställningar från ett hjälpmedel till ett likadant hjälpmedel (samma artikelnummer), om det är möjligt. Om det däremot inte är möjligt, exempelvis om inställningar eller doser inte går att utläsa eller att ett likadant hjälpmedel inte finns att tillgå, krävs kontakt med vårdgivaren. Om inte ett likadant hjälpmedel (samma artikelnummer) finns att tillgå krävs att förskrivare förskriver och ställer in nytt hjälpmedel.

Vid behov av avhjälpande, akut avhjälpande och förebyggande underhåll ska Hjälpmedelscentralen utföra något av följande alternativ:

 1. Om inställningar i patientens nuvarande hjälpmedel går att utläsa:
  a. Kopiera nuvarande inställningar till ett likadant hjälpmedel,
  b. lämna skriftlig information till patient om att åtgärd är utförd,
  c. dokumentera inställningar i Sesam.
 2. Om inställningar inte går att utläsa från patientens nuvarande hjälpmedel (ex. att hjälpmedlet är strömlöst eller har trasig display):
  a. Kontakta behandlingsansvarig vårdgivare för att kommunicera ordinerade inställningar och ställ in likadant hjälpmedel,
  b. lämna skriftlig information till patient om att åtgärd är utförd,
  c. dokumentera inställningar i Sesam.

Patienten ska om möjligt prova det nya hjälpmedlet innan teknikern lämnar.

Aktuella hjälpmedel
Aktuella hjälpmedel för det beskrivna arbetssättet är för närvarande:
- Ventilatorer och bilevel
- CPAP
- Syrgaskoncentratorer
- Hostmaskiner

Tabell 1)  Översikt av nuvarande sortiment för hjälpmedel vid medicinsk behandling gällande inställningar och doser.

Produktgrupp Kräver förinställning av vårdgivare Kräver inte förinställning av vårdgivare
Apnélarm   Handhavare (ex patient, förälder eller andra representanter för patienten) instrueras av vårdgivare och ställer in.
EP-larm Ställs in av vårdgivare tillsammans med tekniker från Hjälpmedelscentralen.
Hostmaskiner Många intällningar för behandling och komfort. Exempelvis funktion, tryck, trigger och in- och utandningstider.  
Inhalatorer   Enbart på/av.
Infusionspump för läkemedel och parenteral nutrition Inställningar programmeras med olika protokoll via mjukvara och detta hanteras enbart av vårdgivare. Protokollen skapas hos varje enskild vårdgivare/behandlingsansvarig enhet i specifik programvara och förs sedan över till pumparna via kabel från dator.
Kompressionspump för luftfyllda klädesplagg   Görs från gång till gång av handhavare.
Lampor (UVB och SUP)   Görs från gång till gång av handhavare.
Nutritionspump   Görs från gång till gång av handhavare.
Pulsoximeter   Larmgränser ställs in av handhavare.
Respiratorer (CPAP) Många inställningar för behandling och komfort. Exempelvis funktion, tryck och befuktning.  
Respiratorer (ventilatorer och bilevel) Många inställningar för behandling och komfort. Exempelvis funktion, tryck, triggernivå och backup-frekvens.  
Slemsugar   Görs från gång till gång av handhavare.
Syrgasutrustningar Inställning av dos/mängd/flöde (liter/minut) av syrgas  
TENS   Görs från gång till gång av handhavare.
Värmehandskar eller sockor   Görs från gång till gång av handhavare.

Uppdaterad 2022-07-12

Ansvar

 • Verksamhetschef och vårdenhetschefer inom vårdgivarnas enheter samt verksamhetschef inom Hjälpmedelscentralen ansvarar för att arbetssättet är känt och följs av medarbetare.
 • Vårdgivare/behandlingsansvarig ska informera patient med hjälpmedel vid medicinsk behandling om vart de ska vända sig vid problem med hjälpmedlet.
 • Vårdgivaren ansvarar alltid för att alla inställningar och doseringar är korrekta utifrån förskrivning och patientens behov.
 • Vårdgivarna ansvarar för att delge alla inställningar för specifik produkt, patient och behandling till Hjälpmedelscentralen vid kontakt angående inställningar.
 • Vårdgivarna ansvarar för att delge sina korrekta kontaktuppgifter till Hjälpmedelscentralen.
 • Hjälpmedelscentralen har som tidigare ansvar för teknisk dokumentation för hjälpmedlen.

Patienter som har behov av avhjälpande underhåll för hjälpmedel (med inställningar och doser) som utgått ur eller ej ingår i sortiment
Patient som kontaktar Hjälpmedelscentralen hänvisas alltid till behandlingsansvarig vårdgivare som får prova ut/förskriva nytt hjälpmedel inom nuvarande sortiment. Om vårdgivare lägger arbetsorder för avhjälpande underhåll på hjälpmedel som utgått ur sortiment så kontaktar Hjälpmedelscentralens tekniker förskrivare när nytt hjälpmedel inom sortiment behöver förskrivas.

Senast uppdaterad: 2024-01-02 09:47