Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Buffertförråd

Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala buffertförråd utifrån verksamhetens behov.

Buffertförråd är förråd för hjälpmedel med funktionshyra, köphjälpmedel eller förbrukningsartiklar. I ett buffertförråd ska de hjälpmedel som förskrivs frekvent, utifrån verksamhetens behov finnas. Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare. Automatpåfyllnad och uppackning ingår i kostnaden. Buffertförråd fylls på vid veckoleveransen med det antal produkter som understiger det överenskomna antalet av respektive artikel, s.k. säkerhetslagernivå. För att automatpåfyllnaden ska fungera krävs att artiklarna som tas från buffertförrådet registreras på patient i Websesam.

Hjälpmedel med funktionshyra debiteras när de registreras på patient i Websesam.

Köphjälpmedel och förbrukningsartiklar debiteras vårdgivare när de levererats till buffertförråd.

Samtliga uttag ur förråd ska registreras på patients inom 24 timmar efter att hjälpmedlet tagits ur förrådet.

Storlek på bufferförråd

Förrådsstorlek avser mini, liten, medium respektive stor. Grundregeln är att förändring av förrådsstorlek kan göras maximalt en gång per halvår. Tillfälliga förändringar i verksamheten som kan medföra behov av tillfällig justering av volym inom aktuell förrådsstorlek är möjliga att göra.

Prissättning

Klipp in texten från finsniell spec med hänvisning till tabell (förtydliga vart hänvisningen går eller länk till finansiell spec enbart????

Årlig uppföljning av buffertförråd

Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen följa upp att de lokala buffertförrådet bedrivs kostnadseffektivt avseende logistik, storlek och sortiment utifrån verksamhetens behov.

Hjälpmedelscentralen följer upp lagervärden per 6 månaders period. Lagervärdet görs tillgängligt för respektive vårdgivare i rapport i Crystal Reports.

En generell instruktion om hantering av buffertförråd finns tillgänglig på Hjälpmedelscentralens webbplats. Hjälpmedelscentralen för register över vårdgivarnas kontaktpersoner för respektive buffertförråd.

Avveckling av buffertförråd

  • Ansvarig hos vårdgivaren kontaktar buffertförrådskoordinator på Hjälpmedelscentralen.
  • Tidsplan tas fram för avvecklingen.
  • Buffertförråd avslutas vid månadsskifte.
Senast uppdaterad: 2024-01-02 09:46