Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdgivarens åtagande

 • Ansvara för förskrivarnas kompetens
 • Följa gemensamt upprättade rutiner
 • Ansvara för att registrera beställningarna för personligt förskrivna medicintekniska produkter i de gemensamma IT-stöden så att de är spårbara.
 • Vårdgivaren ansvarar för att snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning. Kreditering på grund av leveransavvikelse (fel produkt eller fel på produkt) ska som regel inte ges om denna kontroll inte utförts.
 • Beställa tjänst i de gemensamma IT-stöden för personligt förskrivna medicintekniska produkter. I undantagsfall, då digital beställning inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt.
 • Förskrivarens ansvarar för att informera patient eller dess företrädare om de omgående får börja använda hjälpmedlet eller ska vänta tills förskrivaren gjort anpassningar, inställningar eller instruerat om funktion och användning.
 • Ansvara för patientinformation avseende kontaktväg vid problem med förskrivna medicintekniska produkter.
 • Rapportera fel, brister och risker gällande produkter och utförande av tjänster.
  Felrapportering
 • Beställning och kostnadsansvar för tolk.
 • Förskrivarna ansvarar, enligt gällande lagstiftning, för att följa respektive vårdgivares rutiner gällande hantering av negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter.
  Negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

Vårdgivarna ska ta ett gemensamt ansvar för självkostnaden genom att:

 • När det är möjligt förskriva rekonditionerade produkter
 • Snarast och senast inom fem arbetsdagar, kontrollera att leverans skett enligt beställning
 • Kontrollera fakturaunderlag
 • Kontrollera patientens registrerade medicintekniska produkter
 • Rapportera förkomna produkter.
  Förkomna hjälpmedel
Senast uppdaterad: 2024-01-02 13:35