Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ändringslogg

Specifikation - Finansiell samverkan, tabell 1e

240101
Justerade priser för buffertförråd enligt beslut av Ledningsrådet för hjälpmedel 231025. Nya priser:
Stort 8 052 kr
Mellan 5 673 kr
Litet 2 196 kr
Mini 915 kr
Administration, enbart kundvärde 366 kr

Specifikation - Produktområden

231003
Specifikationen har justerats redaktionellt utifrån ny ISO-standard för hjälpmedel (ISO 9999:2022). Detta innebär en att några produktområden fått nya ISO-koder och /eller nya benämningar.

Guide - Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

230911
Vägledning för förkommet hjälpmedel (som länkas under avsnittet) har uppdaterats med länk till en ny brevmall "Ansvar vid ej återlämnade hjälpmedel". Brevmallen innehåller information om ansvar för hjälpmedlet då det inte återlämnats. Brevmallen är frivillig använda.

Guide - Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

230823
Avsnitt om buffertförråd utlyft från avsnittet till en egen sida och avsnitt i guiden. Detta för att få en bättre översikt över de delar som relaterar till buffertförråd.

Guide - Montering/demontering

230502
Text om montering/installation och demontering/avinstallation har förtydligats i guiden. Justeringarna ses som redaktionella.

Specifikation - Finansiell samverkan, tabell 1a

230313
Justering av priser enligt beslut gäller från och med 23-02-01.
Diabetes Inköpspris + 9,69% nytt påslag = 8,68%
Nutrition Inköpspris + 21,4% nytt påslag = 21,21%
Stomi Inköpspris + 9,62% nytt påslag = 9,5%
Trakeostomi och talventiler Inköpspris + 10,02% oförändrat påslag
Allmän sjukvård Inköpspris + 11% nytt påslag = 8,68%

Specifikation - Finansiell samverkan

230124
Benämning justerad då Regionservice omorganiserat och bytt namn till Försörjningsförvaltningen.

Tjänstespecifikation
Guide - Leveranstider

230119
Enligt Överenskommelsen ska konsultation/utprovningstid kunna erbjudas inom 5 vardagar vid akuta behov. Informationen har förtydligats.

Specifikation - Finansiell samverkan

230104
Nya priser för alla storlekar av buffertförråd:
Stort - 6 340 kr
Mellan - 4 467 kr
Litet - 1 729 kr
Mini 720 kr
Adm 288 kr

Specifikation - Finansiell samverkan, Tjänster
Guide - flera avsnitt

230102
Ändringar med anledning av nya grupperingar och uppdrag samt nya benämningar inom samarbetsorganisation hjälpmedel, som har beslutats av Samrådsorganet (SRO) respektive ledningsrådet.

Guide - Avhjälpande underhåll (reparation)

221014
040312 CPAP har tagits bort från listan över hjälpmedel där patienten kan kontakta Hjälpmedelscentralen direkt för akut avhjälpande underhåll. Text har adderats att vårdgivare ska ge patienten denna rätt.

Guide - Avhjälpande underhåll (reparation)

220901
Processbild och länkar till stödmaterial gällande skada utöver normal förslitning/onormalt slitage har reviderats redaktionellt efter genomförd utvärdering våren 2022.

Guide - Avhjälpande underhåll (reparation), förebyggande underhåll (service) och ny sida Hantering av hjälpmedel med inställningar och doser

220714
Då nytt arbetssätt för hantering av hjälpmedel med inställningar och doser implementeras har guiderna justerats och informationen om det nya arbetssättet har samlats på en helt ny sida. En del text är borttagen och en del text har flyttat till denna nya sida. 

Guide - Avhjälpande underhåll (reparation)

220622
Guiden har kompletterats med en uppmaning till förskrivare att informera patient, närstående eller stödperson om möjlgheten att kontakta Hjälpmedelscentralen direkt vid behov av avhjälpande underhåll på ett hjälpmedel.

Guide - Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

220622
Beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse har beslutat att prova att kundtjänst får lägga en hämtorder på alla hjälpmedel när de får förfrågan från dödsbon. Detta för underlätta arbetet med att återta hjälpmedel skyndsamt. Arbetssättet gäller från 1 juli och en utvärdering ska göras i januari 2023.

Några redaktionella ändringar har även gjorts på sidan om leverans och hämtning.

Guide - Avhjälpande underhåll (reparation)

220609
Adderad text för förtydligande till avsnitt om akut avhjälpande underhåll för vilka hjälpmedel patient kan beställa akut avhjälpande underhåll för direkt från Hjälpmedelscentralen.

Guide - Montering/demontering

220421
Text har adderats och viss text har omformulerats för att förtydliga tjänsten.

Guide - Beställning/förskrivning

2022-04-01
Borttag av avsnitt om itererad beställning under rubrik Hjälpmedelscentralen. De artiklar som detta var aktuellt för (aggregat och andra förbrukningsartiklar till infusionspumpar) försörjs numer av Läkemedelsnära produkter och beställs via Sesam LMN.

Guide - Sortiment

2022-01-31
Förtydligande under rubrik Beställning av produkter utanför sortiment att produktkonsulent beslutar om produkt ska bli hyres eller köpprodukt där produktområdet innehåller bägge typer.

Specifikation - Finansiell samverkan

2022-01-01
Justerade priser för tjänster, avgifter efter beslut:
Tjänster 628 kr/timme
Tjänster, akut 1256 kr/timme
Akutavgift 1000 kr/st
Bomkörningsavgift 965 kr/st

Nytt produktområde inom LMN:
Allmän sjukvård Kostnad: Inköpspris + 11,0%

Priser för buffertförråd Hjälpmedelscentralen:
Nivå stor ändrad från 9 397:- till 7 548:-
Nivå mellan ändrad från 6620:- till 5318:-
Nivå litet ändrad från 2563:- till 2059:-
Nivå mini ändrad från 1068:- till 858:-
Administration enbart kundvärde ändrat från 427:- till 343:-

Nedan har beslutats och gällt sen tidigare men ej justerats i specifikationen.
Produktområden Läkemedelsnära produkter:
Trakeostomi och talventiler från Inköpspris + 13,06% till Inköpspris + 10,02%
Nutrition från Inköpspris + 22,8% till Inköpspris + 21,4%
Stomi från Inköpspris + 11,04% till Inköpspris + 9,62%
Diabetes från Inköpspris + 11,67% till Inköpspris + 9,69%

Guide - Anpassning/specialanpassning

2021-10-20
Avsnitt delas upp till två separata avsnitt/sidor Anpassning och Specialanpassning för att förtydliga att det är två olika tjänster samt för att mer likna strukturen i guide till Samarbetsavtalet.

Guide - Avhjälpande underhåll (reparation)

2021-10-01
Avsnitt gällande skada utöver normal förlitning har förtydligats avseende roller och process samt länkar till stödmaterial.  

Specifikation - Produktområden

2021-05-06
Uppdaterad med nytt produktområde spolvätskor samt redaktionella ändringar av benämningar.

Guide - Expertstöd och konsultation

2021-05-06
Texten om leverantörskontakter under avsnittet Hjälpmedelscentralen ska visa och erbjuda utbildning gällande aktuellt sortiment har kompletterats genom att förtydliga att om leverantör tar direktkontakt med förskrivare så ska de hänvisas till Hjälpmedelscentralen. Externt annonserade utställningar/mässor berörs inte.

Guide - Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2021-05-06
I avsnitt Anmälan om/registrering av förkommet hjälpmedel har länken till vägledning kring anmälan om förkommet hjälpmedel flyttats upp till början av avsnittet för att vara lättare att hitta.

Guide - Hantering av medicintekniska avvikelser

2021-01-29
Text som handlar om anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter har flyttats från avsnittet Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel och har istället samlats i detta avsnitt under ny rubrik Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

Guide - Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel

2020-12-04
I avsnitt Anmälan om/registrering av förkommet hjälpmedel finns en ny länkad sida med en vägledning som listar olika situationer och hur dessa kan hanteras. Vägledningen innehåller även situationer där anmälan om förkommet hjälpmedel inte ska göras.

Guide - Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

2020-10-16
I stycket om akut leverans har förtydigats att lagervara är artiklar som kan levereras inom 7 vardagar.

Tjänstespecifikation

2020-02-11
Ändring har gjorts efter förändrat förfarande vid akut leverans under Område läkemedelsnära produkters åtagande, stycket akutleverans under rubriken leveransregler. From 2020-02-01 kan en akut leverans endast begäras av förskrivare och av begränsat lagerlagt upphandlat sortiment.

Tillämpningsanvisning - Samarbete och styrning

2019-02-22
Tidigare tre ledningsråd har ersatts av ett gemensamt vars uppdrag omfattar frågor gällande personligt förskrivna hjälpmedel, läkemedelsnära produkter samt hjälpmedel vid medicinsk behandling i vardagsmiljö.

Nytt avsnitt beskrivande den politiska samarbetsorganisationen samt uppdaterat innehåll för Ledningsråd Medicintekniska produkter (LR MTP)

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan, Tillämpningsanvisning - Tjänstespecifikation, Guide

2019-01-11
Tjänstespecifikationer och Guiden har kompletterats då produkter för trakeostomi- och laryngektomivård numer ingår i Överenskommelsen för personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling med Läkemedelsnära produkter (Skövdedepån) som underleverantör.

Guiden har en ny rubrik Beställning/förskrivning samt har Guiden kompletterats under nedanstående rubriker med hur olika moment ska hanteras av Läkemedelsnära produkter och i SesamLMN.

  • Fakturering
  • Hantering av medicintekniska avvikelser
  • Leverans och hämtning
  • Rapportering av avvikelser, fel och förkommet hjälpmedel
  • Sortiment
  • Statistik och analys
  • Support IT-stöd

Om detaljerad beskrivning av förändringar önskas kontakta hjalpmedel@vgregion.se 

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan

2019-01-10
Justerade priser för nedan tjänster, avgifter och buffertförråd.

Tjänster 581 kr per timme
Tjänster, akut 1162 kr per timme
Bomkörningsavgift 618 kr tillfälle

Nivå stor ändrad från 9 350:- till 9 397:-
Nivå mellan ändrad från 6588:- till 6620:-
Nivå litet ändrad från 2550:- till 2563:-
Nivå mini ändrad från 1063:- till 1 068:-
Administration enbart kundvärde ändrat från 425:- till 427:-

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan

2018-05-29
Ändring av felaktiga prisuppgifter för buffertförråd i tillämpningsanvisningens text. Priserna beslutades i ledningsrådet för hjälpmedel och har gällt sedan 2017-01-01.
Nivå stor ändrad från 11 000:- till 9 350:-
Nivå mellan ändrad från 7750:- till 6588:-
Nivå litet ändrad från 3000:- till 2550:-
Nivå mini ändrad från 1250:- till 1 063:-
Administration enbart kundvärde ändrat från 500:- till 425:-

Guide - Avhjälpande underhåll, Förebyggande underhåll och Sortiment

2018-05-02
Förtydligande i text om infusionspumpar för läkemedel och parenteral nutrition, uppdaterad länk till dokument med hjälpmedel som kräver inställning av parametrar eller dos av vårdgivare. Nytt stycke om iterering av förbrukningsmaterial specifikt för infusionspumpar.

Tillämpningsanvisning - Tjänster, Guide - Leverans och hämtning av förskrivna hjälpmedel

2018-02-13
Ändring av sortimentsbegreppen A, B och Ö-sortiment till leverans inom 7 vardagar, leverans inom 17 vardagar samt leverans över 17 vardagar

Tillämpningsanvisning - Finansiell samverkan

2018-02-13
Ändring av grundtimpris från 553 kr/timma till 564 kr/timma.
Tillägg om text beträffande garantier på avsnitt om köphjälpmedel och förbrukningsmaterial.
Förtydligande i text om lägsta debiterade intervall, som är 15 minuter.
Förtydligande om att akutavgift på 600 kr gäller per order.
Förtydligande om prisdifferens för hjälpmedel på gällande och tidigare upphandlingsavtal.

Guide - Hantering av medicintekniska avvikelser

2018-01-26
Kommunikation och samverkan mellan Hjälpmedelscentralen och vårdgivare gällande säkerhetsmeddelande från tillverkare har förtydligats i guiden.

Guide - Rapportering av avvikelser, fel och förekommet hjälpmedel

2017-11-01
Beredninggruppen beslutade 170824 om en förändring av arbetssätt gällande när huvudhjälpmedel saknas vid returtagning på Hjälpmedelscentralen. Text på sidan revideras idag. 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-01-02 09:24