Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensamma aktiviteter - utbildningsplanering

Hjälpmedelscentralens utbildningsutbud ska planeras i samverkan med vårdgivare.

 

Aktivitet Innehåll och genomförande
Lämna förslag på utbildning

Kan göras av enskild förskrivare, enskild vårdgivare, Hjälpmedelscentralen eller Hjälpmedelsforum.

Förslaget skrivs i formulär på Hjälpmedelscentralens webbplats. Här ska bland annat utbildningens målgrupp, syfte samt effektmål för målgruppen anges. Hjälpmedelscentralens utbildningsprocess kompletterar med sin syn på prioritet, omfattning, geografi samt resursbehov.

Besluta om ny utbildning

Hjälpmedelscentralens utbildningsprocess bedömer inkomna förslag och har dialog med förslagsställaren.

Förslag förs via samverkansfunktionen till beredningsgrupp Avtal & Överenskommelse.

Beredningsgruppen tar ställning och återkopplar till Hjälpmedelscentralen, samt tar vid behov förslag vidare till Hjälpmedelsforum för dialog.

Följa upp basutbud

Vid Hjälpmedelsforums möte (sen vår eller tidig höst) presenterar Hjälpmedelscentralen erfarenheter från genomförda utbildningar inom basutbudet.

Vårdgivarna ger återkoppling på utbudet och genomförandet.

Behov av förändringar diskuteras.

Informera om genomförda utbildningar inom tilläggsutbud

Vid Hjälpmedelsforums möte (sen vår eller tidig höst) presenterar Hjälpmedelscentralen erfarenheter från genomförda utbildningar inom tilläggsutbudet.

Vårdgivarna har möjlighet att ge återkoppling på utbudet och genomförandet.

Behov av förändringar diskuteras.

Planera produktion av utbildning

Hjälpmedelscentralen kan identifiera behov av medverkan från förskrivare gällande faktagranskning, information om verksamhetsfrågor med mera.

Hjälpmedelscentralen kan även vilja anlita förskrivare som föreläsare/medföreläsare/medproducent.

Rekrytering kan i båda fallen göras via direktkontakt eller med bistånd av samverkansfunktionen.

Senast uppdaterad: 2024-01-02 12:54