Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Prova ut, anpassa och välja lämpligt specifikt hjälpmedel

Lämpligt hjälpmedel väljs, provas ut och eventuellt anpassas efter behovsbedömningen. Hjälpmedel som förskrivs ska vara enklast möjliga hjälpmedel som tillgodoser patientens behov av funktion, aktivitet och delaktighet.

Patienten ska ha inflytande och vara delaktig i valet av specifikt hjälpmedel. När det finns flera specifika hjälpmedel tillgängliga inom sortimentet ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hen föredrar, förutsatt att kostnaden i relation till behovet bedöms befogat.

Förskrivaren ska:

 • säkerställa att hjälpmedlet fungerar säkert och ändamålsenligt eller om det krävs anpassning
 • samordna förskrivningen med eventuellt tidigare förskrivna hjälpmedel, genom att kontrollera patientens tidigare hjälpmedelsinnehav. I samband med detta avregistrera hjälpmedel som är återlämnade (men inte avregistrerade) eller makulera förskrivningar av förbrukningsartiklar som inte längre är aktuella.
 • välja hjälpmedel ur fastställt sortiment i första hand och om möjligt rekonditionerade hjälpmedel
 • beställa hjälpmedel i aktuellt beställningssystem.
 • kontakta och få godkännande av den vårdgivare som har kostnadsansvaret för hjälpmedel när:
  • det framgår av anvisningar under produktområdet eller av lokala anvisningar för särskild prövning
  • det finns behov av förskrivning av hjälpmedel utöver reglerna i riktlinjer eller i anvisningar under produktområdet (till exempel vid dubbelförskrivning)
  • patientens behov inte tillgodoses av det upphandlade sortimentet
  • en patient planerar att flytta och har behov av att ta med sig hjälpmedel utanför Västra Götaland inom Sverige eller till annat land (se även avsnittet om Hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland eller till annat land).

Förskrivaren ska identifiera eventuella risker i samband med användandet av produkten. Om det finns risker med användningen ska dessa om möjligt tas bort eller begränsas. Om detta inte är möjligt tar förskrivaren ställning till om produkten ändå ska förskrivas. Riskanalysen ska dokumenteras i patientens journal och berörda ska informeras.

Länkar

Länk till avsnitt om sortiment

Länk till avsnitt om konsumentprodukt

Senast uppdaterad: 2024-01-03 13:29