Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Informera

Informationen ska vara tydlig och lätt att förstå. Det är viktigt att förskrivaren anpassar informationen utifrån mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar samt säkerställer att patienten tagit till sig och förstått den. Även närstående eller annan användare kan behöva information om hur hjälpmedlet används.

Förskrivaren ska:

 • informera patienten muntligt och skriftligt
  • hur hjälpmedlet fungerar och ska användas
  • vilka funktioner som är viktiga att kontrollera för säkerheten
  • om lånevillkor. I lånevillkoren ingår bland annat information om patientens skyldigheter, eventuella kostnader för patient, ersättningsskyldighet och rekommendation om översyn av försäkringsskydd.
  • vart patienten ska vända sig vid behov av underhåll eller om hjälpmedel inte fungerar så som det är tänkt
  • vart patienten ska vända sig om behov och/eller förutsättningar förändras
  • vidare planering och uppföljning av förskrivningen
  • vart patienten ska vända sig för att återlämna hjälpmedlet
 • ge patienten tillverkarens bruksanvisning
 • utforma en individuell och situationsanpassad anvisning, vid behov, som tar hänsyn till användarens och omgivningens situation

Vid specialanpassning och förskrivning av konsumentprodukt ska förskrivaren lämna specifik information till patienten. Se respektive avsnitt i riktlinjerna. För vissa hjälpmedel finns dessutom särskilda tillägg till lånevillkoren enligt anvisningar under produktområdena.

En låneförbindelse som patienten undertecknar används enligt lokala anvisningar eller när förskrivaren bedömer att det finns behov av en försäkran om att patienten tagit till sig informationen. Underskriven låneförbindelse förvaras hos behandlingsansvarig vårdgivare.

Förskrivaren ansvarar inte för att informera och instruera all personal som använder hjälpmedlet eller den som assisterar patienten vid användningen. Däremot är det viktigt att förskrivaren informerar exempelvis en kontaktperson, som i sin tur kan informera vidare. Därutöver ska respektive arbetsgivare ha lokala rutiner så att personalen har tillräcklig kompetens och får den information och instruktion som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter.

Senast uppdaterad: 2024-01-02 11:03