Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specialanpassa, initiera och utfärda anvisning vid behov

Ibland behövs en specialanpassning av det valda hjälpmedlet, exempelvis om patientens behov inte tillgodoses genom vanlig anpassning av hjälpmedlet. Innan en specialanpassning görs ska förskrivaren försäkra sig om att det inte finns alternativa produkter inom eller utanför sortiment som kan förskrivas i stället.

En specialanpassning innebär att:

  • hjälpmedel kombineras på ett sätt som tillverkaren inte avsett
  • konstruktionsmässiga ingrepp eller tillägg görs på ett färdigt hjälpmedel
  • ett nytt hjälpmedel konstrueras och tillverkas
  • hjälpmedel används på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde.

Om ett hjälpmedel specialanpassas eller syftet med hjälpmedlet ändras tar den som vidtagit åtgärden (förskrivaren) över produktansvaret från den ursprungliga tillverkaren. Det gäller även vid kombinationer som tillverkaren inte godkänt. För specialanpassade produkter finns en särskild registreringsskyldighet och hjälpmedlen ska vara märkta med ”Specialanpassad produkt”. Produktansvaret påverkas däremot inte om förskrivaren anpassar en medicinteknisk produkt genom att justera hjälpmedlets egna inställningar eller genom att använda de tillbehör som tillverkaren anvisar.

Vid specialanpassning ska förskrivaren ta fram en särskild anvisning och följa särskilda rutiner. Förskrivaren ansvarar för hjälpmedlets särskilda konstruktionsegenskaper och för den funktionella riskanalysen medan tekniker (eller annan person som utför specialanpassningen) ansvarar för den tekniska riskanalysen. Innan patienten börjar använda produkten ska förskrivaren godkänna den utförda specialanpassningen.

Senast uppdaterad: 2024-01-02 11:02