Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bedöma behov av insatser

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att patienten har rätt till en behovsbedömning. Bedömningen är en förutsättning för att kunna planera och genomföra vårdåtgärder. Patientens hälsotillstånd ska identifieras och ska utgå från det behov av stöd som patienten själv eller närstående uttalar. När det är möjligt bör klassifikationen ICF användas vid bedömning.

Bedöma behov av insatser

Utifrån behovsbedömningen planeras och genomförs sedan behandlingsåtgärderna. Om förskrivning av hjälpmedel ingår som en planerad åtgärd ska behovet utredas utifrån patientens funktionsnedsättning, omgivningsfaktorer samt vilka aktiviteter eller vilken delaktighet förskrivningen ska underlätta. Behovet ska relateras till andra vidtagna eller planerade åtgärder och integreras i den samlade bedömningen. Förskrivningen ska utgå från riktlinjer och anvisningar i handbok för personliga hjälpmedel. Planerade och beslutade insatser samt mål med förskrivningen ska dokumenteras i patientjournal.

Även om bedömningen inte leder till förskrivning kan hjälpmedel underlätta för patienten, se avsnitt Andra vägar till hjälpmedel.

Länkar

Som stöd i bedömningen om ett personligt hjälpmedel ska förskrivas eller inte kan ”Beslutstöd för hjälpmedelsförskrivning i Västra Götaland” användas. Det är en modell som består av fyra delar: förväntad effekt, användningsfrekvens, riskanalys samt konsekvens av att inte få hjälpmedel.

Länk till avsnitt om andra vägar till hjälpmedel

Länk till Västra Götalands Beslutsstöd för hjälpmedelsförskrivning i Västra Götaland

Länk till avsnitt om dubbelförskrivning

Länk till Socialstyrelsens manual för Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå

Länk till Socialstyrelsens bedömningsformulär för Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå

Senast uppdaterad: 2024-01-09 15:14