Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Konsumentprodukt

Konsumentprodukt innebär att produkten inte är CE-märkta som medicinteknisk produkt. Efter en behovsanalys kan i vissa fall en konsumentprodukt införas i sortiment och därmed blir förskrivningsbar.

En konsumentprodukt skiljer sig ansvarsmässigt från de hjälpmedel som är CE-märkta som medicintekniska produkter. Det ställs högre krav på säkerhet för medicintekniska produkter än för konsumentprodukter. Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av en konsumentprodukt, omfattas personen inte av patientförsäkringen och har inte rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Tillverkaren eller importören av den aktuella produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka personskada. Detta regleras i produktansvarslagen och man har genom denna rätt att begära skadestånd om produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten.

Även vid förskrivning av konsumentprodukt ska förskrivare göra en bedömning om produkten är säker för den aktuella patienten. Det görs på individnivå där hjälpmedelsanvändarens förutsättningar i förhållande till produkten och tänkt användningsområde är utgångsläget för analysen. Vid riskanalys kan Västra Götalands Beslutsstöd och modell för hjälpmedelsförskrivning vara vägledande.

Patienten ska ges möjlighet att ta ställning till om hen vill få en konsumentprodukt förskriven. Förskrivaren ska informera om eventuella risker vid användning av hjälpmedlet och att det inte är en medicinteknisk produkt. Förskrivaren ska dokumentera patientens ställningstagande.

Patienten ska ta del av informationen även skriftligt, genom blanketten Information till dig som fått en konsumentprodukt förskriven som hjälpmedel.

I avsnittet Lagar och regelverk finns länkar till webbsidor med styrdokument.

Länk till beslutsstöd för hjälpmedelsförskrivning

Länk till blankett till dig som fått konsumentprodukt

Senast uppdaterad: 2023-10-17 11:26