Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdgivarens ansvar

Vårdgivare är en statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Det är vårdgivarens ansvar att hjälpmedel som förskrivs är säkra och ändamålsenliga. Det innefattar också informationssäkerhet och dataskydd i samband med användning av digitala hjälpmedel. Till exempel administrering av behörigheter inom sin verksamhet för åtkomst till mätdata.

Vårdgivaren ska utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso-och sjukvård) med ansvar för att:

 • endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter eller nutritionsprodukter förskrivs
 • säkerställa att medicintekniska produkter som förskrivits, utlämnats eller tillförs till patienter kan spåras genom att registrera i vårdgivarens avsedda system
 • denna handbok och andra riktlinjer och rutiner för samverkan mellan vårdgivare följs
 • det finns mottagare för säkerhetsmeddelanden och eventuella åtgärder i samband med detta
 • rutiner för avvikelserapportering vid risker och tillbud med hjälpmedel finns

Det är vårdgivarens ansvar att utse förskrivare och upprätthålla förskrivarkompetens. Vårdgivaren ska utse en person (exempelvis verksamhetschef inom hälso-och sjukvård) med ansvar för att:

 • utse förskrivare
 • säkerställa att förskrivare har rätt kompetens, enligt koncept för förskrivarkompetens
 • föra ett register över förskrivare
 • alla förskrivare genomgår förskrivarutbildning enligt koncept för förskrivarkompetens
 • nyutbildade eller nya förskrivare som saknar erfarenhet på hjälpmedelsområdet ska ha tillgång till handledning av erfaren förskrivare

Förskrivare ska vara anställd av:

 • Västra Götalandsregionen
 • någon av Västra Götalands 49 kommuner, eller
 • verksamhet som har tecknat kontrakt eller vårdavtal med Västra Götalandsregionen eller en kommun i Västra Götaland.

Förskrivningsrätten kan inte delegeras. Det innebär att förskrivaren har ett helhetsansvar som inte kan överlåtas till någon annan.  Däremot kan annan personal medverka eller själva genomföra en eller flera steg i förskrivningsprocessen. All personal som medverkar i förskrivningsprocessen har ett eget yrkesansvar för sin insats även om valet av lämplig specifik produkt är förskrivarens. Vårdgivaren är ansvarig för att ta fram rutiner för förskrivningsprocessen, i det ingår att de som medverkar i förskrivningsprocessen har rätt kompetens.

Vårdgivaransvaret styrs av lagar och föreskrifter bl. a. i HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

I avsnittet Lagar och regelverk finns länkar till webbsidor med styrdokument.

Information om beställning av behörigheter till IT-stöd finns på försörjarnas webbplatser.

Senast uppdaterad: 2024-02-02 16:10