Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvårdens övergripande ansvar

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vilka allmänna krav som gäller för hälso- och sjukvård i Sverige. Dessa krav gäller även hjälpmedelsområdet. Hjälpmedelsförskrivning är en del av hälso- och sjukvårdens habiliterings-, rehabiliterings- och vårdåtgärder.

Det är hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar att tillhandahålla dessa produkter som en integrerad del av vård och behandling. De flesta hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas därmed av lagen om medicintekniska produkter. Patientlagen stärker och tydliggör patientens ställning och främjar patientens integritet, självbestämmande och delaktighet inom all hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ställer krav på att en vårdgivare ska bedriva en god och säker vård och att bedriva systematiskt kvalitetssäkerhetsarbete. Det omfattar också hjälpmedelsområdet. En god vård innebär att den ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Den som har störst behov ska ges företräde enligt den nationella prioriteringsmodellen.

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården styr vem som ansvarar för vad vid förskrivning.

I Västra Götaland regleras Hälso- och sjukvårdsansvaret i Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

I avsnittet Lagar och regelverk finns länkar till webbsidor med styrdokument.

Senast uppdaterad: 2023-10-17 11:10