Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelser och tillbud

Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av ett hjälpmedel som är CE-märkt som medicinteknisk produkt, omfattas patienten av patientförsäkringen och kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Vårdgivaren ska anmäla till tillverkaren och Läkemedelsverket när hjälpmedel är involverade i olyckor och tillbud eller om det finns en risk för olyckor och tillbud. Kopia på anmälan ska skickas till försörjaren. Om en händelse med hjälpmedel har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska en anmälan enligt lex Maria göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vårdgivaren ansvarar för att fastställa vem eller vilka som har ansvaret för att anmäla olyckor och tillbud. I ansvaret ingår att upprätta lokala rutiner för hur ett skadat hjälpmedel tas ur drift och att eventuella inställningar av hjälpmedlet om möjligt bibehålls.

Mer information finns i guiden till samarbetsavtal och överenskommelsen. På Hjälpmedelscentralens webbplats finns information om hanteringen av medicintekniska avvikelser för de hjälpmedel som försörjs via dem.

Senast uppdaterad: 2023-10-17 10:43