Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lagar och regelverk

Förskrivning av hjälpmedel är hälso- och sjukvårdsåtgärder och regleras av de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvård.

Det finns även specifika regelverk för hjälpmedel, medicintekniska produkter och nutrition till exempel Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter (2021:600), EU:s medicintekniska direktiv (EU 2017/745) och Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2021:52. I Västra Götaland finns flera styrande dokument mellan regionen och kommunerna, bland annat Hälso-och sjukvårdsavtalet som reglerar hälso-och sjukvårdsansvaret mellan olika huvudmän.

riksdagen.se finns lagar, förordningar och propositioner. Nedan finns några av de lagar som styr hjälpmedelsområdet angivna, vissa av dessa har även styrande förordningar. I lagarnas propositioner finns förtydligande bakgrundsinformation.

  • Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
  • Konsumentköplag (1990:932)
  • Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter (2021:631)
  • Lag (2022:1250) om egenvård
  • Patientlag (2014:821)
  • Patientskadelag (1996:799)
  • Patientsäkerhetslag (2010:659)
  • Produktansvarslag (1992:18)
  • Produktsäkerhetslag (2004:451)
  • FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen

lakemedelsverket.se och  socialstyrelsen.se finns föreskrifter och författningssamlingar avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa med mera (LVFS och HSLF-FS) samt EU-förordning 2017/745 (MDR). Nedan finns några av de föreskrifter och förordningar som styr hjälpmedelsområdet angivna.

HSLF-FS 2021:52 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745

På vårdsamverkans webbplats finns de styrdokument som reglerar samverkan mellan kommunerna och regionen, vardsamverkan.se. Exempelvis hälso-och sjukvårdsavtalet, SIP och samverkan vid in-och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Det finns många styrande och vägledande dokument inom hälso- och sjukvård. Utöver Riksdagens, Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets webbplatser finns även mycket information samlat på nedanstående sidor. Till exempel information om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, riksavtal för utomlänsvård och olika handböcker.

Senast uppdaterad: 2023-10-17 10:53