Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedel vid flytt inom och utom Västra Götaland eller annat land

Olika regler gäller beroende på om patienten ska flytta inom eller utom Västra Götaland eller om patienten ska flytta utomlands. På Hjälpmedelscentralens webbplats finns en rutin som mer detaljerat beskriver förfarandet vid flytt.

Flytt inom Västra Götaland

Bedöm utifrån patientens hälsoproblem vilka hjälpmedel som är nödvändiga att ta med vid flytt. Om behandlingsansvaret ska övergå till annan vårdgivare ska överrapportering göras.

Flytt inom Sverige, ut från Västra Götaland

I första hand ska hjälpmedel återlämnas innan flytt från Västra Götaland (förbrukningsartiklar återlämnas inte). Bedöm utifrån patientens hälsoproblem vilka hjälpmedel som är nödvändiga att ta med vid flytt. Om behandlingsansvaret ska övergå till annan vårdgivare ska överrapportering göras och försörjaren kontaktas (enligt rutin). Om mottagande hjälpmedelscentral, vårdgivare eller kostnadsansvarig inte övertar produkt-, behandlings- eller kostnadsansvar ska patienten återlämna hjälpmedlen i samband med flytt. För förbrukningsartiklar med kvarvarande uttag ska förskrivningen ses över. När patientens tillgång på förbrukningsartiklar i den nya ”hemregionen” är säkerställd kan förskrivningen makuleras.

Flytt inom Sverige, in till Västra Götaland

Vid kontakt med nyinflyttad patient som har hjälpmedel som inte är förskrivna och registrerade i Västra Götaland ska förskrivaren göra en egen bedömning av patientens hjälpmedelsbehov enligt Västra Götalands regelverk, följa lokala riktlinjer gällande ansökan hos kostnadsansvarig samt undersöka om Hjälpmedelscentralen eller annan försörjare tar ansvar för hjälpmedlet.

Flytt från Sverige till ett annat land

Hjälpmedel får normalt inte tas med vid flytt från Sverige till ett annat land. Särskilda undantag kan dock göras om den vårdgivare som har kostnadsansvar för hjälpmedlet godkänner detta. För förbrukningsartiklar med kvarvarande uttag ska förskrivningen ses över.

Länk till Hjälpmedelscentralens webbplats

Senast uppdaterad: 2023-10-19 10:56