Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivning till person bosatt i annat län

Om personen är bosatt i ett annat län ska förskrivaren ta reda på om det är en kommun eller en region som har kostnadsansvar för det aktuella hjälpmedlet. Om kommunen har kostnadsansvar för hjälpmedlet måste förskrivaren komma överens med personens hemkommun före utprovning och förskrivning. Försörjarna har rutiner för förskrivning till personer som är bosatta i andra län där det framgår hur beställning görs.

Förskrivare i Västra Götalandsregionen kan förskriva hjälpmedel till en utomlänspatient som vårdas i regionen om kostnaden understiger 10 000 kronor. Vid denna förskrivning gäller Västra Götalands Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård. Uppgår kostnaden till mer än 10 000 kronor ska samråd ske med hemregionen för att Västra Götalandsregionen ska få ersättning, läs mer om detta i Riksavtalet för utomlänsvård och kommentarer. Vid förskrivning av nutritionsprodukter eller förbrukningsartiklar behöver förskrivaren komma överrens med hemregionen om förskrivningens omfattning.

Hjälpmedel som kräver någon form av installation, avancerad service och underhåll som kräver produktspecifik kompetens eller måste anpassas till berörd persons bostadsförhållanden förskrivs alltid av hemregionen.

Länk till Hjälpmedelscentralens webbplats

Länk till Läkemedelsnära produkter webbplats

Länk till Riksavtal för utomlänsvård

Senast uppdaterad: 2024-01-10 10:10