Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nutritionspumpar (ISO-kod: 150990)

Anvisningen omfattar även tillbehör inom ISO-kod 150930 Tillförselsystem för enteral näringstillförsel.

Förskrivare

Dietist
Läkare
Sjuksköterska

Kriterier

b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av föda

Mål

Tillgodose energi- och näringsbehov via sondnäring

Anvisningar

  • Pump kan förskrivas när det finns behov av tillförsel av sondnäringen på ett kontrollerat sätt.
  • Förskrivaren ska ha adekvata kunskaper och vara väl förtrogen med enteral nutrition.
  • Medicinskt underlag från läkare måste finnas där behandling med enteral nutrition framgår.
  • Förskrivaren ansvarar för att rätt utrustning och tillbehör förskrivs utifrån patientens behov samt att vårdkedjan fungerar avseende nutritionen.
  • Som tillbehör räknas det som patienten behöver för att kunna använda pumpen på ett säkert och hygieniskt sätt, såsom nasogastriska sonder, gastrostomiknappar med kopplingsslangar, gastrostomikatetrar, sprutor för enteral nutrition, aggregat/gravitationsaggregat för sondmatning, ryggsäck för nutritionspump, vilka beställs via Läkemedelsnära produkter.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Följa instruktioner kring hygien och skötsel.

Antal utrustningar

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Beställningssystem

webSesam för huvudhjälpmedel

Sesam LMN för förbrukningsartiklar

Senast uppdaterad: 2024-02-06 11:18