Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sondmatningstillbehör 15 09 30

Till sondmatningstillbehör räknas:

 • nasogastriska sonder
 • gastrostomiknappar med kopplingsslangar
 • gastrostomikatetrar
 • sprutor för enteral nutrition
 • aggregat för sondmatning

Förskrivare

Dietist
Läkare
Sjuksköterska

Kriterier

b510.2 Måttlig nedsättning av funktioner vid intagande av föda

Mål

b510 Möjliggöra födointag

Anvisningar

 • Observera att vårdgivare även kan ha lokala riktlinjer och övriga program om kost, nutritionsbehandling och hygienföreskrifter.
 • Sondnäring tillförs i första hand via gravitationsaggregat eller sprutor för enteral nutrition.
 • Droppställning kan förskrivas, regleras i anvisning för Manuella infusionssystem 04 19 27 (droppställningar).
 • Pump för enteral nutrition med särskilda aggregat kan förskrivas då långsam och kontinuerlig tillförsel behövs, i de fall gravitationsaggregat inte uppfyller önskad funktion, regleras i anvisning för Nutritionspumpar 15 09 90.
 • I Vårdhandboken finns information om nutrition.
 • Läkemedelskommittén ger vägledning vid vätske- och nutritionsbehandling

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Det finns egenavgifter för nutritionsprodukter, se subventionsregler

Antal utrustningar

För nutritionsprodukter beräknas antal hjälpmedel och antal uttag utifrån patientens behov.

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Sesam LMN

Senast uppdaterad: 2024-03-28 09:47