Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specialprodukter

Förskrivare

Förskrivning till vuxna, från och med 16 år
Dietist
Läkare

Förskrivning till barn, till och med 15 år
Läkare med specialistkompetens inom de områden som anges i LVFS 1997:13

Produkter med antisekretorisk faktor

Kriterier

Minst ett av nedanstående kriterier:

  • b525 Avföringsfunktioner
  • b240 Förnimmelse av yrsel vid Ménières sjukdom

Mål

Minst ett av nedanstående mål:

  • b525 Förbättra avföringsfunktioner
  • b240 minskad yrsel vid Ménières sjukdom

Ketogena produkter

Kriterier

Behov av kostbehandling med ketogen diet vid svår epilepsi eller andra neurometabola sjukdomar som till exempel glukostransportprotein typ 1-brist eller pyruvatdehydrogenasbrist.

Mål

Minska eller dämpa epileptiska anfall vid svår epilepsi eller tillgodose energibehovet i form av ketoner.

Övriga specialprodukter

Kriterier

Behov av kostbehandling som inte kan avhjälpas med normalkost eller andra nutritionsprodukter.

Mål

Minska eller dämpa symtom som inte kan avhjälpas med normalkost eller andra nutritionsprodukter.

Anvisningar

  • Kan förskrivas när tillräcklig behandlingseffekt inte kan uppnås enbart genom anpassning av den vanliga kosten eller via tillägg av andra nutritionsprodukter.
  • Vid byte av vårdnivå eller vårdgivare (inom samma vårdnivå) överförs ansvaret för fortsatt förskrivning och behandlingsansvar. Överföringen ska ske efter överenskommelse mellan överförande och mottagande enhet. Båda parter har ett gemensamt ansvar för att processen är trygg, säker och effektiv för patienten.
  • Vid utskrivning från sjukhus förskrivs nutritionsprodukter för en månads förbrukning.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Det finns egenavgifter för nutritionsprodukter, se subventionsregler

Antal utrustningar

För nutritionsprodukter beräknas doser, portioner och antal uttag utifrån patientens behov.

Kostnadsansvar

Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för aktuell funktionsnedsättning.

Beställningssystem

Sesam LMN

 

Senast uppdaterad: 2024-03-28 10:11