Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kosttillägg (ISO-kod 159092) och berikningsprodukter (ISO-kod 159091)

Förskrivare

Förskrivning till vuxna, från och med 16 år
Dietist
Läkare

Förskrivning till barn, till och med 15 år
Läkare med specialistkompetens inom de områden som anges i LVFS 1997:13

Kriterier

Minst ett av nedanstående kriterier:

  • b530 Nedsättning av viktuppehållande funktioner
  • b5105 Nedsättning av sväljningsfunktioner
  • Nedsatt förmåga att täcka energi- och näringsbehov

Mål

Minst ett av nedanstående mål:

  • b530 Bibehålla/förbättra kroppsvikt
  • Bibehålla/förbättra energi- och näringsstatus

Anvisningar

  • Avser kosttillägg och berikningsprodukt i flytande form, pulverform eller i form av pudding.
  • Kan förskrivas när tillräcklig behandlingseffekt inte kan uppnås enbart genom en anpassning av den vanliga kosten.
  • Vid byte av vårdnivå eller vårdgivare (inom samma vårdnivå) överförs ansvaret för fortsatt förskrivning och behandlingsansvar. Överföringen ska ske efter överenskommelse mellan överförande och mottagande enhet. Båda parter har ett gemensamt ansvar för att processen är trygg, säker och effektiv för patienten.
  • Vid utskrivning från sjukhus förskrivs nutritionsprodukter för en månads förbrukning.

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Det finns egenavgifter för nutritionsprodukter, se subventionsregler

Antal utrustningar

För nutritionsprodukter beräknas doser, portioner och antal uttag utifrån patientens behov.

Kostnadsansvar

Sjukhus, Habilitering & Hälsa, regional eller kommunal primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning

Beställningssystem

Sesam LMN

Senast uppdaterad: 2024-03-28 09:23