Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förutsättningar och checklista för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel

Vid beställning av hjälpmedel inom socialtjänst bör nedanstående utgångspunkter vara vägledande:

  • Utgångspunkten är brukarens behov
  • Nyttan värderas utifrån brukarens behov och livssituation samt utifrån kommunens frigörande av resurser

Bedömning om behov kan tillgodoses med hjälpmedel ska alltid göras inför beställning.

Praktisk hänsyn kan behöva tas vid beställning av hjälpmedel, exempelvis:

  • Kontrollera att kommunen har rätt att beställa (varit med i upphandling av) det avsedda hjälpmedlet
  • Kontrollera att det finns tekniska förutsättningar i kommunen för hjälpmedlet
  • Kontrollera att kommunen har ett förberett arbetssätt för hjälpmedlet
  • Kontrollera att samtycke från brukare finns för hjälpmedlet
  • Kontrollera om särskild information behöver lämnas ut till verksamhet och brukare utifrån särskilda lagkrav

För ytterligare vägledning finns en checklista framtaget.

Handbok för beställning av personliga hjälpmedel inom socialtjänst reglerar genom riktlinjer och produktanvisningar beställning av hjälpmedel i Västra Götaland. Checklistan bygger på handboken och kan användas som tankestöd för dig som ansvarig för behovsbedömning och beställning i samråd med brukare under beställningsprocessen. Dokumentation görs enligt huvudmannens styrdokument.

Länk till checklista

Länk till vilka kommuner som deltar i vilka upphandlingar

Senast uppdaterad: 2023-12-29 14:32