Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Behovsbedömning och beställning av hjälpmedel

Beställning av hjälpmedel inom socialtjänsten är aktuellt efter ett beslut inom myndighet om rätt till insats. Det är upp till varje kommun att avgöra om det är inom myndighet eller i verkställigheten som behovsbedömning och beställning av hjälpmedel görs. Planera för användande av hjälpmedel tillsammans med brukaren. Nedan finns två olika processer beskrivna. Dessa är tänkta att kunna vara ett stöd i att utforma de egna processerna i respektive kommun.

Socialtjänstprocessens 6 steg står överst. Under finns 10 rutor som förtydligar processen för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom myndighet.
 1. Ansökan om rätt till insats utifrån behov inkommer till handläggare på myndighet.
 2. Handläggare utreder och bedömer behov av, och rätt till, insatser för att uppnå måltillstånd.
 3. Handläggare fattar beslut om rätt till insats samt att ett hjälpmedel ska användas för att utföra insats och tillgodose behov. Detta beslut kan överklagas.
 4. Ansvarig funktion på myndighet beställer hjälpmedel.
 5. Handläggare utformar och överlämnar uppdrag till verkställande verksamhet som ska utföra det.
 6. Verkställande verksamhet mottar uppdrag.
 7. Verkställande verksamhet planerar insats.
 8. Verkställande verksamhet genomför och följer upp planerad insats samt återkopplar till myndighet.
 9. Handläggare på myndighet följer upp att brukare fått insats utförd enligt beslut, att planering och fastställda mål i uppdrag har följts samt hanterar förändrade omständigheter och händelser av betydelse.
 10. Vid förändrat behov börjar processen om på steg två alternativt återlämnas hjälpmedlet om behovet av det upphört.
Socialtjänstprocessens 6 steg står överst. Under finns 10 rutor som förtydligar processen för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom verkställighet..
 1. Ansökan om rätt till insats utifrån behov inkommer till handläggare på myndighet.
 2. Handläggare utreder och bedömer behov av och rätt till insatser för att uppnå måltillstånd.
 3. Handläggare fattar beslut om rätt till insats.
 4. Handläggare utformar och överlämnar uppdrag till verkställande verksamhet som ska utföra det.
 5. Verkställande verksamhet mottar uppdrag.
 6. Verkställande verksamhet planerar insats, ansvarig för behovsbedömning och beställning inom verkställande verksamhet bedömer att insatsen kan utförasmed ett hjälpmedel för att tillgodose behov. Ansvarig funktion i verkställande verksamhet beställer hjälpmedel.
 7. Verkställande verksamhet genomför insats
 8. Verkställande verksamhet genomför uppföljning av hjälpmedel. Om behov av hjälpmedel upphört återlämnas hjälpmedlet.
 9. Vid fortsatt behov av samma eller annat hjälpmedel börjar processen om från steg 6.
 10. Handläggare på myndighet följer upp att brukare fått insats utförd enligt beslut, att planering och fastställda mål i uppdrag har följts samt hanterar förändrade omständigheter och händelser av betydelse.
 11. Vid förändrat behov börjar processen om på steg två alternativt återlämnas hjälpmedlet om behovet av det upphört.
Senast uppdaterad: 2023-12-22 13:48