Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om handboken

Västra Götalandsregionen (VGR) och 47 kommuner i Västra Götaland har en gemensam handbok för personliga hjälpmedel inom socialtjänst, i samverkan med försörjaren. Handboken är ett regelverk för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel i Västra Götaland, den består av riktlinjer och produktområden.

Handboken ska vägleda och stödja ansvarig för behovsbedömning och beställning av hjälpmedel, beslutsfattare och annan personal som arbetar med hjälpmedel genom att:

  • skapa en gemensam grund för behovsbedömning och beställning av personliga hjälpmedel
  • möjliggöra en jämlik och säker tillgång till hjälpmedel för invånarna i Västra Götaland
  • tydliggöra ansvar enligt avtal

Varje kommun fattar beslut om vilka insatser enligt SOL eller LSS som ska finnas och erbjudas samt hur insatser ska verkställas. Det kan finnas skillnader mellan kommuner gällande vilka hjälpmedel som erbjuds inom socialtjänst, även om tillgången på hjälpmedel är jämlik.

Målgruppen för handboken är personer i Västra Götaland som bedömer behov av hjälpmedel inom socialtjänsten och beställer dessa. Exempelvis enhetschefer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, handläggare, socialsekreterare med flera.

Handboken för personliga hjälpmedel inom socialtjänst beslutades av VästKoms styrelse 12 december 2023.

Senast uppdaterad: 2024-01-15 10:53