Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Andra vägar till hjälpmedel

Utifrån en behovsbedömning avgörs om en insats ska verkställas med ett hjälpmedel inom socialtjänst eller på annat sätt. Brukarens olika behov kan även tillgodoses med hjälpmedel på andra sätt.

Till vänster initieras behovsbedömning och beställning av hjälpmedel inom socialtjänst och till höger beskrivs vägar till hjälpmedel utanför socialtjänstens ansvar så som egenansvar, hjälpmedel inom hälso- och sjukvård, grundutrustning och i skola och i arbetsliv.

Produkter som används som hjälpmedel inom socialtjänstens användningsområde kan även finnas att införskaffa på den öppna marknaden och självständigt användas.

Utifrån en behovsbedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal avgörs om ett hälsoproblem ska åtgärdas med hjälpmedel genom förskrivning utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftningen eller på annat sätt. Behovet ska ställas i relation till andra planerade eller genomförda åtgärder inom hälso- och sjukvården och integreras i en samlad bedömning.

Vissa verksamheter, exempelvis biståndsbedömt särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet, vårdenheter, förskolor och skolor, ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande individuell inställning eller anpassning som kräver hälso- och sjukvårdskompetens
och/eller teknisk kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället förändras och varje huvudman beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen.

Skolhuvudmannen ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att tillhandahålla läromedel, pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning samt anpassa lokalerna efter verksamheten. Skolhuvudmannens ansvar gäller hjälpmedel som huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och som inte behöver någon omfattande individuell anpassning.

Arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö, vilket innefattar individuell anpassning. Ansvaret för arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen är delat mellan arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: 2023-12-18 08:33