Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Drivaggregat för manuella rullstolar (ISO-kod:122409)

Förskrivare

Arbetsterapeut

Patient/vårdarstyrda via joystick

Kriterier

d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (rullstol)

Mål

d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet
eller
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet
och/eller
d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att:
d620 Skaffa varor och tjänster
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.

Anvisningar

 • Processtöd inför förskrivning av Eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat är ett stöd för förskrivare.
 • Rullstol med drivaggregat kan inte förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer.
 • Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
 • Förskrivning kräver skriftligt medicinskt underlag från läkare. Underlaget ska innehålla läkarens bedömning om att inga medicinska hinder gällande syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk etc. föreligger för att framföra elrullstol.
 • Behovet ska vara kontinuerligt vilket innebär användning minst 3 ggr/vecka året om, när väglaget tillåter.
 • Patienten ska vara kapabel att framföra rullstol med drivaggregat självständigt (med eller utan ledsagare) utan att utsätta sig själv eller andra för fara.
 • Tillbehöret vårdarstyrning kan endast förskrivas då patienten inte orkar eller kan framföra elrullstolen självständigt i vissa miljöer eller i vissa situationer.
 • Patient/ledsagare som ska förflytta sig i trafikmiljö ska tränas i trafikmiljö och instrueras i trafikregler. Använd till exempel:
  NTF:s broschyr Elrullstol och elskoter i trafiken
  NTF:s digitala utbildning Elrullstol och elskoter

Lånevillkor:

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas

Vårdarstyrda

Kriterier

d465.4 Total svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (rullstol)

Totalt hinder avseende sammanvägning av omgivningsfaktorerna e310 närfamilj, e340 personliga vårdgivare och personliga assistenter och e210 fysisk geografi (egenskaper i den naturliga eller fysiska omgivningen). Förskrivarens riskanalys av förflyttning med rullstol ska ingå i vad som bedöms vara total svårighet. 

Mål

d460 Att röra sig omkring på olika platser för att:
d620 Skaffa varor och tjänster
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.

Anvisningar

 • Rullstol med drivaggregat kan inte förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer.
 • Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
 • Behovet ska vara kontinuerligt vilket innebär användning minst 2 ggr/vecka året om, när väglaget tillåter.
 • Ska rullstol med drivaggregat användas i trafikmiljö ska ledsagaren tränas i trafikmiljö.
 • Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas

Patientstyrda

Kriterier

d450.3 Stor svårighet att gå
och
d465.3 Stor svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (gånghjälpmedel eller manuell rullstol)

Svårigheterna ska vara av bestående eller långvarig art.

Mål

d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet
eller
d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet
och/eller
d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att:
d9200 Att leka och spela
eller
d620 Skaffa varor och tjänster
eller
d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.

Anvisningar

 • Processtöd inför förskrivning av Eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat är ett stöd för förskrivare.
 • Rullstol med drivaggregat kan inte förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer.
 • Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet.
 • Förskrivning kräver skriftligt medicinskt underlag från läkare. Underlaget ska innehålla läkarens bedömning om att inga medicinska hinder gällande syn, kognition, psykisk hälsa, missbruk etc. föreligger för att framföra elrullstol.
 • Behovet ska vara kontinuerligt vilket innebär användning minst 3 ggr/vecka året om, när väglaget tillåter.
 • Patienten ska vara kapabel att framföra rullstolen med drivaggregat självständigt utan att utsätta sig själv eller andra för fara. 
 • Patient som ska förflytta sig i trafikmiljö ska tränas i trafikmiljö och instrueras i trafikregler. Använd till exempel:
  NTF:s broschyr Elrullstol och elskoter i trafiken
  NTF:s digitala utbildning Elrullstol och elskoter

Lånevillkor:

Särskilda tillägg till lånevillkoren ska användas

Utvärdering och uppföljning

Checklista för uppföljning av förskrivning av eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat

Utvärdering och uppföljning ska följa den modell som finns i handbokens riktlinjer gällande följa upp och utvärdera funktion och nytta

Patientens ansvar

Antal utrustningar

Riktlinjer i handboken gällande dubbelförskrivning av personliga hjälpmedel

Kostnadsansvar

Vuxen: Regional primärvård
Barn till och med 17 år: Regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende på vilken sjukvårdshuvudman som har hälso- och sjukvårdsansvaret för hjälpmedlet.

Beställningssystem 

webSesam

Senast uppdaterad: 2024-02-02 15:41