Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Processtöd inför förskrivning av eldriven rullstol och brukarstyrt drivaggregat

Detta är ett processtöd för förskrivare av eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat (benämns i processtödet som "elrullstol"). Utgångspunkten är förskrivningsprocessens olika steg. Processtödet syftar till att lyfta fram olika faktorer som är viktiga att tänka på under respektive processteg. Förskrivare kan behöva inhämta underlag från andra professioner för att kunna avgöra vilken åtgärd som är bäst lämpad.

Utskriftsversion: Processtöd inför förskrivning av Eldriven rullstol/brukarstyrt drivaggregat

Nedan finns processtödet i ett format som underlättar läsbarhet på mobiltelefon och surfplatta.

Bedömning av gångförmåga inomhus och/eller utomhus. Exempel: gångsträcka, fallrisk och uthållighet.

Förflyttningshjälpmedel: Bedömning av användning av gånghjälpmedel och manuell rullstolinomhus och/eller utohomhus.

Har patienten nedsatt synskärpa, synfält eller annat som kan påverka framförandet avelrullstol? Exempel: hemianopsi, synnedsättning som inte kan kompenseras fullt ut med glasögon, svårigheter med avståndsbedömning.

Har patienten nedsatt hörsel som kan påverka framförandet av elrullstol? Exempel: döv på ena örat, svårigheter att uppfatta varifrån ljud kommer.

Finns kognitiva funktionsnedsättningar? Exempel: Nedsatt perception, omdöme, uppmärksamhet, minne med mera.

Har patienten en progressiv sjukdom som påverkar kognitiva funktioner?Exempel: Parkinson, MS, demens

Hur är patientens psykiska mående? Exempel: deprimerad, känslomässigobalans.

Behandlas patienten med några läkemedel som skulle kunna påverka körförmågan?

Finns misstanke om att patienten har en beroendeproblematik avseende alkohol eller narkotika?

Hur ser patienten på framtiden? Exempel: planer på att flytta.

Identifiera lämpliga åtgärder. Finns alternativ till elrullstol?

Uppfyller patientens behov handbokens anvisningar för elrullstol?

Inhämta medicinskt underlag från läkare (blankett finns i handboken).

När och var ska elrullstolen användas? Exempel: i samband med inköp,skola, arbete eller annan sysselsättning. För delaktighet i samhället.

Är det möjligt att framföra en elrullstol i patientens hem (vid inomhusanvändning)?

Är det möjligt att framföra en elrullstol i den utomhusmiljö patienten vill vistas (vid utomhusanvändning)?

Hur ofta kommer elrullstolen användas?

Finns det plats för säkert, låsbart, frostfritt utrymme för förvaring? Exempel: i bostad, garage, förråd.

Finns vägguttag för laddning?

Behöver patienten informeras om möjlighet till ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Vem sköter laddning och skötsel?

Har patienten familj, andra närstående eller assistans av personal? Exempel:någon som kan vara behjälplig vid överflyttning eller för att sätta elrullstolen på laddning.

Skicka in en särskild prövning till kostnadsansvarig.

Har patienten en progressiv sjukdom som påverkar kognitiva funktioner?Exempel: Parkinson, MS, demens

Har patienten något sår som påverkar sittandet och/eller förmågan att köra? Exempel: sittsår, svårläkta sår på händerna.

Har patienten risk för sår: Finns det behov av antidecubitus hjälpmedel?

Utrymme: Är det rymligt eller trångt i bostaden/lokalen, finns nivåskillnader?

Hinder: Finns det hinder som måste åtgärdas? Exempel: placering av möbler, trösklar, smala dörrar.

"Minsta mått": Finns några ”minsta mått” att ta hänsyn till. Exempel: utrymme för att vända och förvaringsutrymme.

Överflyttning: Finns det plats att göra överflyttningar? Exempel: från manuell rullstol till elrullstol, från elrullstol till säng eller toalett.

Framkomlighet: Hur ser framkomlighet ut i gemensamma utrymmen? Exempel: vid hiss och entrédörr, placering av eventuella dörröppnare.

Specialanpassa initiera och utfärda anvisning vid behov

 • Specialanpassning: Bedöm behov av specialanpassning
 • Konsultation: Boka tid för konsultation hos Hjälpmedelscentralen.

Informera

Gå igenom och lämna ut:

 • lånevillkor
 • särskilda tillägg till lånevillkor
 • låneförbindelse
 • bruksanvisning
 • individuella instruktioner (vid behov)

Lånevillkor, särskilda tillägg till lånevillkor och låneförbindelse finns här ovanför eller på sidan Dokument i handboken.

Instruera och träna

 • Använd till exempel NTF:s broschyr Elrullstol och elskoter i trafiken
 • Använd till exempel NTF:s digitala utbildning om elrullstol och elskoter
 • Träna på att köra där elrullstolen ska användas
 • Träna på att ladda
 • Diskutera "nödsituationer", träna om möjligt


NTF:s broschyrer länkas från respektive anvisning för eldriven rullstol och drivaggregat.

Tips och råd för "körträning" med mera finns i primärvårdens hjälpmedelsenhets dokumentbank.

Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Senast uppdaterad: 2024-04-11 11:10